Βλέπετε 1–20 από 22 αποτελέσματα

Ακολουθία

Εμφάνιση 20 40 80

ΑΓΙOY ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ

15 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και του Παρακλητικού Κανόνα.  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και του Παρακλητικού Κανόνα.

 

Γρήγορη Προβολή

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

16 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και του Παρακλητικού Κανόνα (με νότες).  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και του Παρακλητικού Κανόνα (με νότες).

 

Γρήγορη Προβολή

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

15 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και του Παρακλητικού Κανόνα.  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και του Παρακλητικού Κανόνα.

 

Γρήγορη Προβολή

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

10 
Περιέχει την ακολουθία της Αγίας Βαρβάρας και του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία της Αγίας Βαρβάρας και του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

15 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και του Παρακλητικού Κανόνα.  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και του Παρακλητικού Κανόνα.

 

Γρήγορη Προβολή

ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

10 
Περιέχει την ακολουθία του Αγίου Διονυσίου και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Διονύσιος Ζαφειράκης, με μουσική επιμέλεια του καθηγητή συγγραφέα και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη. (μονοφωνικό)  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία του Αγίου Διονυσίου και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Διονύσιος Ζαφειράκης, με μουσική επιμέλεια του καθηγητή συγγραφέα και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη. (μονοφωνικό)

 

Γρήγορη Προβολή

ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

15 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και του Παρακλητικού Κανόνα.  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και του Παρακλητικού Κανόνα.

 

Γρήγορη Προβολή

ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

10 
Περιέχει την ακολουθία του Αγίου Ελευθερίου, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία του Αγίου Ελευθερίου, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

16 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και του Παρακλητικού Κανόνα.  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και του Παρακλητικού Κανόνα.

 

Γρήγορη Προβολή

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10 
Περιέχει την ακολουθία του Αγίου Νικολάου, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία του Αγίου Νικολάου, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

10 
Περιέχει την ακολουθία του Αγίου Σπυρίδωνα, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία του Αγίου Σπυρίδωνα, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

16 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και του Παρακλητικού Κανόνα.  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και του Παρακλητικού Κανόνα.

 

Γρήγορη Προβολή

ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ

10 
Περιέχει την ακολουθία του Αγίου πατρός ημών Σάββα του Ηγιασμένου και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Επαμεινώνδας Τσιαμπόκαλος, με την μουσική επιμέλεια και συμμετοχή, του Δασκάλου και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία του Αγίου πατρός ημών Σάββα του Ηγιασμένου και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Επαμεινώνδας Τσιαμπόκαλος, με την μουσική επιμέλεια και συμμετοχή, του Δασκάλου και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη.

 

Γρήγορη Προβολή

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

10 
Περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου των Χριστουγέννων, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο του Γεωργίου Κακουλίδη. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Δάσκαλος και Χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου των Χριστουγέννων, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο του Γεωργίου Κακουλίδη. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Δάσκαλος και Χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ & ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

15 
Περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού - Όρθρου, των Αγίων Προπατόρων & τον Εσπερινό - Όρθρο - Θεία Λειτουργία της Κυριακής της, Προ της Χριστού Γεννήσεως.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού – Όρθρου, των Αγίων Προπατόρων & τον Εσπερινό – Όρθρο – Θεία Λειτουργία της Κυριακής της, Προ της Χριστού Γεννήσεως.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ & ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

10 
Περιέχει την ακολουθία της προ της Χριστού Γεννήσεως και την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων. Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο του Γεωργίου Κακουλίδη. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Δάσκαλος και Χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία της προ της Χριστού Γεννήσεως και την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων. Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο του Γεωργίου Κακουλίδη. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Δάσκαλος και Χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ & ΤΗΣ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

10 
Περιέχει την πλήρη ακολουθία της Κυριακής των Αγίων Προπατόρων και της προ της Χριστού Γεννήσεως και συνοδεύει το ομώνυμο (βλέπε) βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης  Επαμεινώνδας Τσιαμπόκαλος, με μουσική επιμέλεια του καθηγητή, συγγραφέα και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη. (μονοφωνικό)  
Επιλογή

Περιέχει την πλήρη ακολουθία της Κυριακής των Αγίων Προπατόρων και της προ της Χριστού Γεννήσεως και συνοδεύει το ομώνυμο (βλέπε) βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης  Επαμεινώνδας Τσιαμπόκαλος, με μουσική επιμέλεια του καθηγητή, συγγραφέα και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη. (μονοφωνικό)

 

Γρήγορη Προβολή

ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ & ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

16 
Περιέχει την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών & την Ακολουθία της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού με τον Εσπερινό, τον Όρθρο και την Θ. Λειτουργία.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών & την Ακολουθία της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού με τον Εσπερινό, τον Όρθρο και την Θ. Λειτουργία.

 

Γρήγορη Προβολή

ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ

10 
Περιέχει την ακολουθία του οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο.  Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες  Γεώργιος και Χρήστος Δάλκος, με την μουσική επιμέλεια του καθηγητή, συγγραφέα και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία του οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο.  Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες  Γεώργιος και Χρήστος Δάλκος, με την μουσική επιμέλεια του καθηγητή, συγγραφέα και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη.

 

Γρήγορη Προβολή

ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ

16 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και του Παρακλητικού Κανόνα (με νότες).  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και του Παρακλητικού Κανόνα (με νότες).

 

Γρήγορη Προβολή