Προβολή όλων των 9 αποτελεσμάτων

Εορτή

Ακολουθία

Εμφάνιση 20 40 80

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΤ’ ΗΧΟΝ (Ήχοι Α΄ έως Δ΄)

10 
Πρόκειται για εκφωνήσεις της Θείας Λειτουργίας των ιερέων κατ' ήχον σε 2 CD. Στο πρώτο βρίσκονται οι ήχοι α΄, β΄, γ΄, δ΄ . Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.(μονοδιακό)
Επιλογή

Πρόκειται για εκφωνήσεις της Θείας Λειτουργίας των ιερέων κατ’ ήχον σε 2 CD. Στο πρώτο βρίσκονται οι ήχοι α΄, β΄, γ΄, δ΄ . Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.(μονοδιακό)

Γρήγορη Προβολή

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΤ’ ΗΧΟΝ (Ήχοι Πλ. Α΄ έως Πλ. Δ΄)

10 
Πρόκειται για εκφωνήσεις της Θείας Λειτουργίας των ιερέων κατ' ήχον σε 2 CD. Στο δεύτερο βρίσκονται οι ήχοι Πλ. Α΄, έως Πλ. Δ΄. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. (μονοδιακό)
Επιλογή

Πρόκειται για εκφωνήσεις της Θείας Λειτουργίας των ιερέων κατ’ ήχον σε 2 CD. Στο δεύτερο βρίσκονται οι ήχοι Πλ. Α΄, έως Πλ. Δ΄. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. (μονοδιακό)

Γρήγορη Προβολή

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ (Σελ.133 -195)

10 
Είναι το τρίτο από τα επτά cds με απαραίτητα ακούσματα για τους Ιερείς. Συνοδεύει το Μουσικό Εγκόλπιο των Ιερεών και συγκεκριμένα τις σελίδες 133 - 195. Περιέχει Κοντάκια, Τρισάγιον Αποστόλου και Πληρωτικά. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες : Γεώργιος  Κακουλίδης και Ιωάννης Γιαννακούρος. (Μονοδιακά)  
Επιλογή

Είναι το τρίτο από τα επτά cds με απαραίτητα ακούσματα για τους Ιερείς. Συνοδεύει το Μουσικό Εγκόλπιο των Ιερεών και συγκεκριμένα τις σελίδες 133 – 195. Περιέχει Κοντάκια, Τρισάγιον Αποστόλου και Πληρωτικά. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες : Γεώργιος  Κακουλίδης και Ιωάννης Γιαννακούρος. (Μονοδιακά)

 

Γρήγορη Προβολή

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ (Σελ.17 -78)

10 
Είναι το πρώτο από τα επτά cds με απαραίτητα ακούσματα για τους Ιερείς. Συνοδεύει το Μουσικό Εγκόλπιο των Ιερεών και συγκεκριμένα τις σελίδες 17 - 78. Περιέχει Απολυτίκια και Εισοδικά. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες : Γεώργιος  Κακουλίδης και Ιωάννης Γιαννακούρος, σε μονοφωνική εκτέλεση. (συνοδεία ισοκρατών μόνο στα απολυτίκια)  
Επιλογή

Είναι το πρώτο από τα επτά cds με απαραίτητα ακούσματα για τους Ιερείς. Συνοδεύει το Μουσικό Εγκόλπιο των Ιερεών και συγκεκριμένα τις σελίδες 17 – 78. Περιέχει Απολυτίκια και Εισοδικά. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες : Γεώργιος  Κακουλίδης και Ιωάννης Γιαννακούρος, σε μονοφωνική εκτέλεση. (συνοδεία ισοκρατών μόνο στα απολυτίκια)

 

Γρήγορη Προβολή

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ (Σελ.196 -248)

10 
Είναι το τέταρτο από τα επτά cds με απαραίτητα ακούσματα για τους Ιερείς. Συνοδεύει το Μουσικό Εγκόλπιο των Ιερεών και συγκεκριμένα τις σελίδες 196 - 248. Περιέχει Πληρωτικά και Κύριε Εκέκραξα και Κατευθυνθήτω κατ' ήχον.(Μονοδιακά) Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες : Γεώργιος  Κακουλίδης και Ιωάννης Γιαννακούρος.  
Επιλογή

Είναι το τέταρτο από τα επτά cds με απαραίτητα ακούσματα για τους Ιερείς. Συνοδεύει το Μουσικό Εγκόλπιο των Ιερεών και συγκεκριμένα τις σελίδες 196 – 248. Περιέχει Πληρωτικά και Κύριε Εκέκραξα και Κατευθυνθήτω κατ’ ήχον.(Μονοδιακά)

Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες : Γεώργιος  Κακουλίδης και Ιωάννης Γιαννακούρος.

 

Γρήγορη Προβολή

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ (Σελ.249 -296)

10 
Είναι το πέμπτο από τα επτά cds με απαραίτητα ακούσματα για τους Ιερείς. Συνοδεύει το Μουσικό Εγκόλπιο των Ιερεών και συγκεκριμένα τις σελίδες 249 - 296. Περιέχει Προκείμενα και τις ακολουθίες, της Αρτοκλασίες, του μικρού Αγιασμού, του Γάμου, και της Βαπτίσεως.(Μονοδιακά) Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες : Γεώργιος  Κακουλίδης και Ιωάννης Γιαννακούρος.  
Επιλογή

Είναι το πέμπτο από τα επτά cds με απαραίτητα ακούσματα για τους Ιερείς. Συνοδεύει το Μουσικό Εγκόλπιο των Ιερεών και συγκεκριμένα τις σελίδες 249 – 296. Περιέχει Προκείμενα και τις ακολουθίες, της Αρτοκλασίες, του μικρού Αγιασμού, του Γάμου, και της Βαπτίσεως.(Μονοδιακά)

Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες : Γεώργιος  Κακουλίδης και Ιωάννης Γιαννακούρος.

 

Γρήγορη Προβολή

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ (Σελ.297 -339)

10 
Είναι το έκτο από τα επτά cds με απαραίτητα ακούσματα για τους Ιερείς. Συνοδεύει το Μουσικό Εγκόλπιο των Ιερεών και συγκεκριμένα τις σελίδες 297 - 339. Περιέχει την Νεκρώσιμη ακολουθία και την Τιμιωτέρα κατ' ήχον. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες: Γεώργιος  Κακουλίδης και Ιωάννης Γιαννακούρος, συνοδεία ισοκρατών. (εκτός την Τιμιωτέρα κατ' ήχον, που είναι σε μονοφωνική εκτέλεση)  
Επιλογή

Είναι το έκτο από τα επτά cds με απαραίτητα ακούσματα για τους Ιερείς. Συνοδεύει το Μουσικό Εγκόλπιο των Ιερεών και συγκεκριμένα τις σελίδες 297 – 339. Περιέχει την Νεκρώσιμη ακολουθία και την Τιμιωτέρα κατ’ ήχον. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες: Γεώργιος  Κακουλίδης και Ιωάννης Γιαννακούρος, συνοδεία ισοκρατών. (εκτός την Τιμιωτέρα κατ’ ήχον, που είναι σε μονοφωνική εκτέλεση)

 

Γρήγορη Προβολή

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ (Σελ.340-401)

10 
Είναι το τελευταίο από τα επτά cds με απαραίτητα ακούσματα για τους Ιερείς. Συνοδεύει το Μουσικό Εγκόλπιο των Ιερεών και συγκεκριμένα τις σελίδες 340 - 401. Περιέχει τους Αίνους κατ' ήχον, και διάφορα Προσόμοια. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες : Γεώργιος  Κακουλίδης και Ιωάννης Γιαννακούρος, σε μονοφωνικές εκτελέσεις.  
Επιλογή

Είναι το τελευταίο από τα επτά cds με απαραίτητα ακούσματα για τους Ιερείς. Συνοδεύει το Μουσικό Εγκόλπιο των Ιερεών και συγκεκριμένα τις σελίδες 340 – 401. Περιέχει τους Αίνους κατ’ ήχον, και διάφορα Προσόμοια. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες : Γεώργιος  Κακουλίδης και Ιωάννης Γιαννακούρος, σε μονοφωνικές εκτελέσεις.

 

Γρήγορη Προβολή

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ (Σελ.78 -132)

10 
Είναι το δεύτερο από τα επτά cds με απαραίτητα ακούσματα για τους Ιερείς. Συνοδεύει το Μουσικό Εγκόλπιο των Ιερεών και συγκεκριμένα τις σελίδες 78 - 132. Περιέχει Απολυτίκια και Κοντάκια. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες : Γεώργιος  Κακουλίδης και Ιωάννης Γιαννακούρος, συνοδεία ισοκρατών. (Τα κοντάκια είναι σε μονοδιακή εκτέλεση)  
Επιλογή

Είναι το δεύτερο από τα επτά cds με απαραίτητα ακούσματα για τους Ιερείς. Συνοδεύει το Μουσικό Εγκόλπιο των Ιερεών και συγκεκριμένα τις σελίδες 78 – 132. Περιέχει Απολυτίκια και Κοντάκια. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες : Γεώργιος  Κακουλίδης και Ιωάννης Γιαννακούρος, συνοδεία ισοκρατών. (Τα κοντάκια είναι σε μονοδιακή εκτέλεση)

 

Γρήγορη Προβολή