Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων

Εορτή

Ακολουθία

Εμφάνιση 20 40 80

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ (Α΄)

10 
Πρόκειται για πρώτο (από τα τέσσερα) συνοδευτικό CD του βιβλίου "Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Μουσικής". Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.    
Επιλογή

Πρόκειται για πρώτο (από τα τέσσερα) συνοδευτικό CD του βιβλίου “Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Μουσικής”. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ (Β΄)

10 
Πρόκειται για δεύτερο (από τα τέσσερα) συνοδευτικό CD του βιβλίου "Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Μουσικής". Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.    
Επιλογή

Πρόκειται για δεύτερο (από τα τέσσερα) συνοδευτικό CD του βιβλίου “Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Μουσικής”. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ (Δ΄)

10 
Πρόκειται για τέταρτο και τελευταίο συνοδευτικό CD του βιβλίου "Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Μουσικής". Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.    
Επιλογή

Πρόκειται για τέταρτο και τελευταίο συνοδευτικό CD του βιβλίου “Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Μουσικής”. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΚΑΤ’ ΗΧΟΝ

10 
Περιέχει τα βασικότερα Προσόμοια Καθίσματα, Εξαποστειλάρια, Στιχηρά, Κοντάκια, που μπορεί να συναντήσουμε και συνοδεύει το βιβλίο μας "Θεωρία & Πράξη", όπου μπορούμε να κάνουμε και την πρακτική μας, σε διάφορες μουσικές θέσεις. Πρόκειται για τρίτο της σειράς (από τα τέσσερα) συνοδευτικό CD του βιβλίου "Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Μουσικής". Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. (μονωδία)
Επιλογή

Περιέχει τα βασικότερα Προσόμοια Καθίσματα, Εξαποστειλάρια, Στιχηρά, Κοντάκια, που μπορεί να συναντήσουμε και συνοδεύει το βιβλίο μας “Θεωρία & Πράξη”, όπου μπορούμε να κάνουμε και την πρακτική μας, σε διάφορες μουσικές θέσεις. Πρόκειται για τρίτο της σειράς (από τα τέσσερα) συνοδευτικό CD του βιβλίου “Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Μουσικής”. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. (μονωδία)

Γρήγορη Προβολή

ΠΩΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 8 ΗΧΟΥΣ (B΄cd)

10 
Πρόκειται για το δεύτερο από τα τρία συνοδευτικά CDs του βιβλίου της πρακτικής μεθόδου, "Πως να βρίσκουμε πρακτικά τους οκτώ ήχους". Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Απαγγέλλουν οι Νικόλαος Κακουλίδης και Αθανάσιος Βόσσης.  
Επιλογή

Πρόκειται για το δεύτερο από τα τρία συνοδευτικά CDs του βιβλίου της πρακτικής μεθόδου, “Πως να βρίσκουμε πρακτικά τους οκτώ ήχους”. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Απαγγέλλουν οι Νικόλαος Κακουλίδης και Αθανάσιος Βόσσης.

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΩΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 8 ΗΧΟΥΣ (Α΄ CD)

10 
Πρόκειται για το (πρώτο από τα τέσσερα) συνοδευτικό CD του βιβλίου "Πως να βρίσκουμε πρακτικά τους οκτώ ήχους". Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης  Δάσκαλος και Χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Είναι ένα βοήθημα για την εκμάθηση με πρακτικό τρόπο, των "δρόμων που κινείται" ο κάθε ήχος.  Απαγγέλλουν μέλη της χορωδίας, οι Νικόλαος Κακουλίδης και Αθανάσιος Βόσσης.    
Επιλογή

Πρόκειται για το (πρώτο από τα τέσσερα) συνοδευτικό CD του βιβλίου “Πως να βρίσκουμε πρακτικά τους οκτώ ήχους”. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης  Δάσκαλος και Χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Είναι ένα βοήθημα για την εκμάθηση με πρακτικό τρόπο, των “δρόμων που κινείται” ο κάθε ήχος.  Απαγγέλλουν μέλη της χορωδίας, οι Νικόλαος Κακουλίδης και Αθανάσιος Βόσσης.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΩΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 8 ΗΧΟΥΣ (Γ΄cd)

10 
Πρόκειται για το τρίτο και τελευταίο συνοδευτικό CDs του βιβλίου της πρακτικής μεθόδου, "Πως να βρίσκουμε πρακτικά τους οκτώ ήχους". Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Απαγγέλλουν οι Νικόλαος Κακουλίδης και Αθανάσιος Βόσσης.  
Επιλογή

Πρόκειται για το τρίτο και τελευταίο συνοδευτικό CDs του βιβλίου της πρακτικής μεθόδου, “Πως να βρίσκουμε πρακτικά τους οκτώ ήχους”. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Απαγγέλλουν οι Νικόλαος Κακουλίδης και Αθανάσιος Βόσσης.

 

Γρήγορη Προβολή