Προβολή όλων των 13 αποτελεσμάτων

Εορτή

Ακολουθία

Εμφάνιση 20 40 80

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

22 35 
Είναι το πρώτο βιβλίο, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις μας το 1984. Σήμερα βρίσκεται στην ΣΤ΄ βελτιωμένη έκδοση. Έχει σκληρό εξώφυλλο και με σελίδες 589.
Επιλογή

Είναι το πρώτο βιβλίο, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις μας το 1984. Σήμερα βρίσκεται στην ΣΤ΄ βελτιωμένη έκδοση. Έχει σκληρό εξώφυλλο και με σελίδες 589.

Γρήγορη Προβολή

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

15 20 
To  βιβλίο "Βυζαντινός Εσπερινός" του Γεωργίου Κακουλίδη, είναι δερματόδετο και συνοδεύεται προαιρετικά από CDs ή MP3. Αρχική και έκδοση του είναι το 1997.
Επιλογή

To  βιβλίο “Βυζαντινός Εσπερινός” του Γεωργίου Κακουλίδη, είναι δερματόδετο και συνοδεύεται προαιρετικά από CDs ή MP3. Αρχική και έκδοση του είναι το 1997.

Γρήγορη Προβολή

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΘΡΟΣ

20 30 
Το βιβλίο "Βυζαντινός Όρθρος" βρίσκεται στην Β΄ έκδοση του 2006. Η πρώτη έκδοση του, είναι από το 1991. Η μορφή του σε PDF είναι νεότερη έκδοση με 720 σελ.
Επιλογή

Το βιβλίο “Βυζαντινός Όρθρος” βρίσκεται στην Β΄ έκδοση του 2006. Η πρώτη έκδοση του, είναι από το 1991. Η μορφή του σε PDF είναι νεότερη έκδοση με 720 σελ.

Γρήγορη Προβολή

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Νέα έκδοση βελτιωμένη)

23 37 
To μουσικό βιβλίο "Μεγάλη Εβδομάδα", έχει 670 σελίδες, βρίσκεται στην Δ΄ βελτιωμένη έκδοση, είναι δερματόδετο και έχει εκδοθεί από το 1998.
Επιλογή

To μουσικό βιβλίο “Μεγάλη Εβδομάδα”, έχει 670 σελίδες, βρίσκεται στην Δ΄ βελτιωμένη έκδοση, είναι δερματόδετο και έχει εκδοθεί από το 1998.

Γρήγορη Προβολή

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΙΕΡΕΩΝ

15 20 
To βιβλίο "Μουσικόν Εγκόλπιον των Ιερέων" έχει εκδοθεί το 2004, είναι δερματόδετο και έχει 415 σελίδες.
Επιλογή

To βιβλίο “Μουσικόν Εγκόλπιον των Ιερέων” έχει εκδοθεί το 2004, είναι δερματόδετο και έχει 415 σελίδες.

Γρήγορη Προβολή

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ

22 35 
To βιβλίο "Μουσικόν Εγκόλπιον του Ιεροψάλτου" βρίσκεται στην Δ΄ βελτιωμένη έκδοση, είναι δερματόδετο. Αρχική έκδοση, το 1994 και συνοδεύεται από CDs (Νο9,10,13,33,34,48,61,62,63,64,65,66,68,94) ή MP3.
Επιλογή

To βιβλίο “Μουσικόν Εγκόλπιον του Ιεροψάλτου” βρίσκεται στην Δ΄ βελτιωμένη έκδοση, είναι δερματόδετο. Αρχική έκδοση, το 1994 και συνοδεύεται από CDs (Νο9,10,13,33,34,48,61,62,63,64,65,66,68,94) ή MP3.

Γρήγορη Προβολή

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟ

21 34 
Το βιβλίο "Μουσικόν Πεντηκοστάριον", έχει 514 σελίδες, είναι δερματόδετο η πρώτη έκδοση έγινε το 1995 και η τελευταία έκδοση το 2018.
Επιλογή

Το βιβλίο “Μουσικόν Πεντηκοστάριον”, έχει 514 σελίδες, είναι δερματόδετο η πρώτη έκδοση έγινε το 1995 και η τελευταία έκδοση το 2018.

Γρήγορη Προβολή

ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΡΙΩΔΙΟ (Νέα έκδοση βελτιωμένη)

22 36 
To βιβλίο "Μουσικόν Τριώδιο", είναι δερματόδετο. Η αρχική του έκδοση είναι το 1998 και συνοδεύεται προαιρετικά από CDs ή MP3.
Επιλογή

To βιβλίο “Μουσικόν Τριώδιο”, είναι δερματόδετο. Η αρχική του έκδοση είναι το 1998 και συνοδεύεται προαιρετικά από CDs ή MP3.

Γρήγορη Προβολή

Μουσικόν ΜΗΝΑΙΟΝ – Τόμος Α’

20 34 
Το παρόν βιβλίο έχει 498 σελίδες, διατίθεται σε μορφή PDF ή Δερματόδετο και έχει εκδοθεί το 2008. Περιλαμβάνει του μήνες Δεκέμβριο έως και Ιανουάριο και συνοδεύεται από MP3.
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο έχει 498 σελίδες, διατίθεται σε μορφή PDF ή Δερματόδετο και έχει εκδοθεί το 2008.

Περιλαμβάνει του μήνες Δεκέμβριο έως και Ιανουάριο και συνοδεύεται από MP3.

Γρήγορη Προβολή

Μουσικόν ΜΗΝΑΙΟΝ – Τόμος Β’

20 34 
Το παρόν βιβλίο είναι Δερματόδετο και έχει εκδοθεί το 2013. Περιλαμβάνει του μήνες Φεβρουάριο έως και Νοέμβριο
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο είναι Δερματόδετο και έχει εκδοθεί το 2013. Περιλαμβάνει του μήνες Φεβρουάριο έως και Νοέμβριο

Γρήγορη Προβολή

ΝΕΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ του Ενιαυτού (Α΄ τόμος)

17 
Το νέον Δοξαστάριον του Ενιαυτού των καθ' ημέραν εορταζομένων Αγίων - Οσίων - Νεομαρτύρων. Α΄ Τόμος. 'Εκδοση του 2017.
Επιλογή

Το νέον Δοξαστάριον του Ενιαυτού των καθ’ ημέραν εορταζομένων Αγίων – Οσίων – Νεομαρτύρων. Α΄ Τόμος. ‘Εκδοση του 2017.

Γρήγορη Προβολή

ΝΕΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ του Ενιαυτού (Β΄ τόμος)

17 
Το νέον Δοξαστάριον του Ενιαυτού των καθ' ημέραν εορταζομένων Αγίων-Οσίων- Νεομαρτύρων. Α΄ Τόμος . Έκδοση 2017.
Επιλογή

Το νέον Δοξαστάριον του Ενιαυτού των καθ’ ημέραν εορταζομένων Αγίων-Οσίων- Νεομαρτύρων. Α΄ Τόμος . Έκδοση 2017.

Γρήγορη Προβολή

Ψαλμοί του Δαυίδ (Επιλογή)

10 
Πρόκειται για την μελοποίηση Ψαλμών του Δαβίδ. (Επιλογές) Ένα από τα τελευταία έργα, του Γεωργίου Κακουλίδη.
Επιλογή

Πρόκειται για την μελοποίηση Ψαλμών του Δαβίδ. (Επιλογές)

Ένα από τα τελευταία έργα, του Γεωργίου Κακουλίδη.

Γρήγορη Προβολή