Προβολή όλων των 16 αποτελεσμάτων

Εορτή

Ακολουθία

Εμφάνιση 20 40 80

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ

10 
Περιέχει την ακολουθία του Αγίου Γεωργίου της Διακαινισίμου και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες Γεώργιος Κακουλίδης και Απόστολος Καλπακίδης, συνοδεία ισοκρατών & Ισοκράτη (οργάνου).  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία του Αγίου Γεωργίου της Διακαινισίμου και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες Γεώργιος Κακουλίδης και Απόστολος Καλπακίδης, συνοδεία ισοκρατών & Ισοκράτη (οργάνου).

 

Γρήγορη Προβολή

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

10 
Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου τον Εσπερινό της Αγάπης και  την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής.  Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.    
Επιλογή

Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου τον Εσπερινό της Αγάπης και  την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής.  Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ)

10 
Περιέχει την ακολουθία της Παρασκευής της Ζωοδόχου Πηγής, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία της Παρασκευής της Ζωοδόχου Πηγής, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ

10 
Περιέχει τα κοινωνικά του Πεντηκοσταρίου και βρίσκεται στο βιβλίο "Μουσικόν Πεντηκοστάριον".  Επίσης και στα αντίστοιχα βιβλία σπιράλ των Κυριακών της Πεντηκοστής. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.    
Επιλογή

Περιέχει τα κοινωνικά του Πεντηκοσταρίου και βρίσκεται στο βιβλίο “Μουσικόν Πεντηκοστάριον”.  Επίσης και στα αντίστοιχα βιβλία σπιράλ των Κυριακών της Πεντηκοστής. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

10 
Περιέχει την ακολουθία της Κυριακής της Αναστάσεως και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία της Κυριακής της Αναστάσεως και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (ΕΠΙΛΟΓΕΣ)

10 
Περιέχει διάφορους Ύμνους της Αναστάσεως (επιλογές). Δεν συνοδεύει απαραίτητα κάποιο βιβλίο. Είναι παλαιότερη ηχογράφηση. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία με πρωτοψάλτη και χοράρχη τον Γεώργιο Κακουλίδη. (συνοδεία ισοκρατών)    
Επιλογή

Περιέχει διάφορους Ύμνους της Αναστάσεως (επιλογές). Δεν συνοδεύει απαραίτητα κάποιο βιβλίο. Είναι παλαιότερη ηχογράφηση. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία με πρωτοψάλτη και χοράρχη τον Γεώργιο Κακουλίδη. (συνοδεία ισοκρατών)

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

10 
Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή της Πεντηκοστής. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.    
Επιλογή

Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή της Πεντηκοστής. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ & ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

10 
Περιέχει την ακολουθία της Κυριακής της Πεντηκοστής και της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο.Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία της Κυριακής της Πεντηκοστής και της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο.Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

10 
Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή της Σαμαρείτιδος και του Τυφλού. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.    
Επιλογή

Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή της Σαμαρείτιδος και του Τυφλού. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

10 
Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή του Θωμά και των Μυροφόρων. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.    
Επιλογή

Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή του Θωμά και των Μυροφόρων. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

10 
Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή του Παραλύτου και την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.    
Επιλογή

Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή του Παραλύτου και την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

10 
Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή του Πάσχα. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.    
Επιλογή

Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή του Πάσχα. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

10 
Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή των Αγίων Πατέρων & την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.    
Επιλογή

Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή των Αγίων Πατέρων & την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

10 
Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Πέμπτη Αναλήψεως . Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.    
Επιλογή

Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Πέμπτη Αναλήψεως . Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

10 
Περιέχει την ακολουθία της Πέμπτης της Αναλήψεως και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία της Πέμπτης της Αναλήψεως και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΥΜΝΟΙ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΕΣ)

10 
Περιέχει διάφορους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου. (Επιλογές) Δεν συνοδεύει απαραίτητα κάποιο βιβλίο. Είναι παλαιότερη ηχογράφηση. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία με πρωτοψάλτη και χοράρχη τον Γεώργιο Κακουλίδη. (συνοδεία ισοκρατών)    
Επιλογή

Περιέχει διάφορους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου. (Επιλογές) Δεν συνοδεύει απαραίτητα κάποιο βιβλίο. Είναι παλαιότερη ηχογράφηση. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία με πρωτοψάλτη και χοράρχη τον Γεώργιο Κακουλίδη. (συνοδεία ισοκρατών)

 

 

Γρήγορη Προβολή