Βλέπετε 1–20 από 54 αποτελέσματα

Εορτή

Ακολουθία

Εμφάνιση 20 40 80

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ – ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΚΑΤ’ ΗΧΟΝ

10 
Περιέχει την ακολουθία των Τυπικών, με τους Μακαρισμούς και τα Αναστάσιμα Τροπάρια κατ΄ήχο και για όποιον θέλει υπάρχει και το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία με πρωτοψάλτη και χοράρχη τον Γεώργιο Κακουλίδη. (συνοδεία ισοκράτη)    
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία των Τυπικών, με τους Μακαρισμούς και τα Αναστάσιμα Τροπάρια κατ΄ήχο και για όποιον θέλει υπάρχει και το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία με πρωτοψάλτη και χοράρχη τον Γεώργιο Κακουλίδη. (συνοδεία ισοκράτη)

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΑΠΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

10 
Περιέχει δείγματα από Απαγγελίες Αποστόλων από Γεώργιο Κακουλίδη και διάφορους Ιεροψάλτες.(μονοδιακό)      
Επιλογή

Περιέχει δείγματα από Απαγγελίες Αποστόλων από Γεώργιο Κακουλίδη και διάφορους Ιεροψάλτες.(μονοδιακό)

 

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

10 
Περιέχει την ακολουθία της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος (Αγίας Τριάδος) και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος (Αγίας Τριάδος) και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΔΟΞΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡΓΕΣ

10 
Περιέχει αργές Δοξολογίες κατ' ήχον, και συνοδεύει το βιβλίο του Βυζαντινού Όρθρου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει αργές Δοξολογίες κατ’ ήχον, και συνοδεύει το βιβλίο του Βυζαντινού Όρθρου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΔΟΞΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ (ΚΑΤ’ ΗΧΟΝ)

10 
Περιέχει Σύντομες Δοξολογίες κατ' ήχον, και συνοδεύει το βιβλίο του Βυζαντινού Όρθρου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.    
Επιλογή

Περιέχει Σύντομες Δοξολογίες κατ’ ήχον, και συνοδεύει το βιβλίο του Βυζαντινού Όρθρου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΕΙΡΜΟΙ Θ΄ ΩΔΗΣ (ΑΝΤΙ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ)

10 
Περιέχει ειρμούς της θ΄ ωδής που ψάλλονται αντί το "Άξιον Εστίν", και βρίσκεται στο βιβλίο "Βυζαντινή Θεία Λειτουργία". Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία με πρωτοψάλτη και χοράρχη τον Γεώργιο Κακουλίδη. (συνοδεία ισοκρατών)    
Επιλογή

Περιέχει ειρμούς της θ΄ ωδής που ψάλλονται αντί το “Άξιον Εστίν”, και βρίσκεται στο βιβλίο “Βυζαντινή Θεία Λειτουργία”. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία με πρωτοψάλτη και χοράρχη τον Γεώργιο Κακουλίδη. (συνοδεία ισοκρατών)

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΕΙΣΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΚΙΑ

10 
Περιέχει διάφορα Εισοδικά και Κοντάκια της Θείας Λειτουργίας. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. (μονοδιακό)      
Επιλογή

Περιέχει διάφορα Εισοδικά και Κοντάκια της Θείας Λειτουργίας. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. (μονοδιακό)

 

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΤ’ ΗΧΟΝ (Ήχοι Α΄ έως Δ΄)

10 
Πρόκειται για εκφωνήσεις της Θείας Λειτουργίας των ιερέων κατ' ήχον σε 2 CD. Στο πρώτο βρίσκονται οι ήχοι α΄, β΄, γ΄, δ΄ . Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.(μονοδιακό)
Επιλογή

Πρόκειται για εκφωνήσεις της Θείας Λειτουργίας των ιερέων κατ’ ήχον σε 2 CD. Στο πρώτο βρίσκονται οι ήχοι α΄, β΄, γ΄, δ΄ . Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.(μονοδιακό)

Γρήγορη Προβολή

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΤ’ ΗΧΟΝ (Ήχοι Πλ. Α΄ έως Πλ. Δ΄)

10 
Πρόκειται για εκφωνήσεις της Θείας Λειτουργίας των ιερέων κατ' ήχον σε 2 CD. Στο δεύτερο βρίσκονται οι ήχοι Πλ. Α΄, έως Πλ. Δ΄. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. (μονοδιακό)
Επιλογή

Πρόκειται για εκφωνήσεις της Θείας Λειτουργίας των ιερέων κατ’ ήχον σε 2 CD. Στο δεύτερο βρίσκονται οι ήχοι Πλ. Α΄, έως Πλ. Δ΄. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. (μονοδιακό)

Γρήγορη Προβολή

Θ΄ ΩΔΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΕΣΠΟΤΙΚΩΝ & ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ (Α΄ CD)

10 
Περιέχει τη Θ΄ Ωδή των Κανόνων Δεσποτικών και Θεομητορικών Εορτών (Α΄CD) και περιέχεται στο βιβλιο "Βυζαντινός Όρθρος" . Ψάλλει ο Αθανάσιος Βόσσης, μέλος της Βυζαντινής Χορωδίας,  με πρωτοψάλτη και χοράρχη τον Γεώργιο Κακουλίδη. (συνοδεία ισοκράτη)    
Επιλογή

Περιέχει τη Θ΄ Ωδή των Κανόνων Δεσποτικών και Θεομητορικών Εορτών (Α΄CD) και περιέχεται στο βιβλιο “Βυζαντινός Όρθρος” . Ψάλλει ο Αθανάσιος Βόσσης, μέλος της Βυζαντινής Χορωδίας,  με πρωτοψάλτη και χοράρχη τον Γεώργιο Κακουλίδη. (συνοδεία ισοκράτη)

 

 

Γρήγορη Προβολή

Θ΄ ΩΔΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΕΣΠΟΤΙΚΩΝ & ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ (Β΄ CD)

10 
Περιέχει τη Θ΄ Ωδή των Κανόνων Δεσποτικών και Θεομητορικών Εορτών (B΄ CD) και περιέχεται στο βιβλιο "Βυζαντινός Όρθρος". Ψάλλει ο Αθανάσιος Βόσσης, μέλος της Βυζαντινής Χορωδίας,  με πρωτοψάλτη και χοράρχη τον Γεώργιο Κακουλίδη. Συνοδεία ισοκράτη. (μονοδιακό)    
Επιλογή

Περιέχει τη Θ΄ Ωδή των Κανόνων Δεσποτικών και Θεομητορικών Εορτών (B΄ CD) και περιέχεται στο βιβλιο “Βυζαντινός Όρθρος”. Ψάλλει ο Αθανάσιος Βόσσης, μέλος της Βυζαντινής Χορωδίας,  με πρωτοψάλτη και χοράρχη τον Γεώργιο Κακουλίδη. Συνοδεία ισοκράτη. (μονοδιακό)

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΗΧΟΣ Β΄)

10 
Περιέχει την Βυζαντινή Θεία Λειτουργία σε ήχο β΄. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία με πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τις εκφωνήσεις Ιερέα εκτελεί το μέλος της χορωδίας μας : Στυλιανός Τζανετής.    
Επιλογή

Περιέχει την Βυζαντινή Θεία Λειτουργία σε ήχο β΄. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία με πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τις εκφωνήσεις Ιερέα εκτελεί το μέλος της χορωδίας μας : Στυλιανός Τζανετής.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄)

10 
Περιέχει την Θεία Λειτουργία σε ήχο πλ. α΄ και περιέχεται στο βιβλίο "Βυζαντινή Θεία Λειτουργία". Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία με πρωτοψάλτη και χοράρχη τον Γεώργιο Κακουλίδη. (συνοδεία ισοκρατών)    
Επιλογή

Περιέχει την Θεία Λειτουργία σε ήχο πλ. α΄ και περιέχεται στο βιβλίο “Βυζαντινή Θεία Λειτουργία”. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία με πρωτοψάλτη και χοράρχη τον Γεώργιο Κακουλίδη. (συνοδεία ισοκρατών)

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄)

10 
Περιέχει την Θεία Λειτουργία σε ήχο πλ. δ΄ και περιέχεται στο βιβλίο "Βυζαντινή Θεία Λειτουργία". Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία με πρωτοψάλτη και χοράρχη τον Γεώργιο Κακουλίδη. (συνοδεία ισοκρατών)    
Επιλογή

Περιέχει την Θεία Λειτουργία σε ήχο πλ. δ΄ και περιέχεται στο βιβλίο “Βυζαντινή Θεία Λειτουργία”. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία με πρωτοψάλτη και χοράρχη τον Γεώργιο Κακουλίδη. (συνοδεία ισοκρατών)

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ (ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΡΕΚΕΤΗ)

10 
Πρόκειται για το "Θεοτόκε Παρθένε" του Πέτρου Μπερεκέτη, (1768) αργό με κράτημα, σε οκτώ ήχους, και συνοδεύει το βιβλίο του Βυζαντινού Εσπερινού. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Πρόκειται για το “Θεοτόκε Παρθένε” του Πέτρου Μπερεκέτη, (1768) αργό με κράτημα, σε οκτώ ήχους, και συνοδεύει το βιβλίο του Βυζαντινού Εσπερινού. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ (ΚΑΤ’ ΗΧΟΝ)

10 
Περιέχει το Θου Κύριε σε όλους του ήχους, στον Εσπερινό. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Απόστολος Καλπακίδης με την επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη. (Μονωδία)      
Επιλογή

Περιέχει το Θου Κύριε σε όλους του ήχους, στον Εσπερινό. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Απόστολος Καλπακίδης με την επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη. (Μονωδία)

 

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΙ ΕΙΡΜΟΙ

10 
Πρόκειται για διάφορους καλοφωνικούς ειρμούς και συνοδεύει το βιβλίο του Βυζαντινού Εσπερινού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του. Oι Kαλοφωνικοί Eιρμοί είναι έντεχνοι και καλοφωνικά ανεπτυγμένοι ειρμοί. Πρόκειται για δημιούργημα των χρόνων της Tουρκοκρατίας, συγκεκριμένα του 17ου αι. Aπό άποψη σύνθεσης στοιχούνται στο αρχαίο καλοφωνικό είδος και υποτάσσονται στο παπαδικό μέλος. Kατά τις μαρτυρίες των χειρογράφων ψάλλονταν “σε τράπεζες” ή “εν ευθυμίες”, δηλαδή η χρήση τους δεν ήταν καθαρά λειτουργική. Στα νεώτερα χρόνια ψάλλονταν κατά τη διανομή του αντιδώρου ή του άρτου στους Πανηγυρικούς εσπερινούς. Kύριοι εκπρόσωποι είναι οι τρεις γνωστοί μεγάλοι μουσικοί της περιόδου, ο Γερμανός Nέων Πατρών (ακμή περ. 1660-1685), ο μαθητής του Mπαλάσιος ιερεύς (ακμή περ. 1660-1700) και, προπάντων, ο απαράμιλλος Πέτρος Mπερεκέτης (ακμή 1680-1710/1715), ο οποίος μάλιστα τόσο πολύ ευδοκίμησε στη σύνθεση και στη διαμόρφωση των καλοφωνικών ειρμών, ώστε έχει ονομασθεί “πατήρ των καλοφωνικών ειρμών”. Πολυάριθμοι και σε όλους τους ήχους, συχνά υπό την ένδειξη στα χειρόγραφα, οι καλοφωνικοί ειρμοί του Μπερεκέτη είχαν πολύ μεγάλη διάδοση. Πρόκειται πράγματι για μέλη εξαιρετικά έντεχνα και μελωδικά, όπου ο πλούτος της έμπνευσης συναγωνίζεται συχνά τη λιτότητα και την αυστηρή δομή της μουσικής φόρμας. Kαλοφωνικοί ειρμοί εξακολουθούν να συνθέτονται και ένας από τους νεότερους εκφραστές τους, είναι και ο Νικόλαος Κακουλίδης. Eνδιαφέρον παρουσιάζουν, τέλος, και τα κείμενα των Καλοφωνικών Ειρμών. Πρόκειται για ελεύθερες επιλογές από το απέραντο, και ποιητικότατο, ρεπερτόριο των Kανόνων (ειρμοί και τροπάρια συνήθως των τελευταίων Ωδών) των Θεομητορικών (κυρίως) και Δεσποτικών εορτών, αλλά και των κανόνων της Oκτωήχου. Aκόμη, για επιμέρους Θεοτοκία ή και πεποιημένα αυτοσχέδια κείμενα, ορισμένα μάλιστα 15σύλλαβα.  
Επιλογή

Πρόκειται για διάφορους καλοφωνικούς ειρμούς και συνοδεύει το βιβλίο του Βυζαντινού Εσπερινού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.

Oι Kαλοφωνικοί Eιρμοί είναι έντεχνοι και καλοφωνικά ανεπτυγμένοι ειρμοί. Πρόκειται για δημιούργημα των χρόνων της Tουρκοκρατίας, συγκεκριμένα του 17ου αι. Aπό άποψη σύνθεσης στοιχούνται στο αρχαίο καλοφωνικό είδος και υποτάσσονται στο παπαδικό μέλος. Kατά τις μαρτυρίες των χειρογράφων ψάλλονταν “σε τράπεζες” ή “εν ευθυμίες”, δηλαδή η χρήση τους δεν ήταν καθαρά λειτουργική. Στα νεώτερα χρόνια ψάλλονταν κατά τη διανομή του αντιδώρου ή του άρτου στους Πανηγυρικούς εσπερινούς. Kύριοι εκπρόσωποι είναι οι τρεις γνωστοί μεγάλοι μουσικοί της περιόδου, ο Γερμανός Nέων Πατρών (ακμή περ. 1660-1685), ο μαθητής του Mπαλάσιος ιερεύς (ακμή περ. 1660-1700) και, προπάντων, ο απαράμιλλος Πέτρος Mπερεκέτης (ακμή 1680-1710/1715), ο οποίος μάλιστα τόσο πολύ ευδοκίμησε στη σύνθεση και στη διαμόρφωση των καλοφωνικών ειρμών, ώστε έχει ονομασθεί “πατήρ των καλοφωνικών ειρμών”. Πολυάριθμοι και σε όλους τους ήχους, συχνά υπό την ένδειξη στα χειρόγραφα, οι καλοφωνικοί ειρμοί του Μπερεκέτη είχαν πολύ μεγάλη διάδοση. Πρόκειται πράγματι για μέλη εξαιρετικά έντεχνα και μελωδικά, όπου ο πλούτος της έμπνευσης συναγωνίζεται συχνά τη λιτότητα και την αυστηρή δομή της μουσικής φόρμας.

Kαλοφωνικοί ειρμοί εξακολουθούν να συνθέτονται και ένας από τους νεότερους εκφραστές τους, είναι και ο Νικόλαος Κακουλίδης.

Eνδιαφέρον παρουσιάζουν, τέλος, και τα κείμενα των Καλοφωνικών Ειρμών. Πρόκειται για ελεύθερες επιλογές από το απέραντο, και ποιητικότατο, ρεπερτόριο των Kανόνων (ειρμοί και τροπάρια συνήθως των τελευταίων Ωδών) των Θεομητορικών (κυρίως) και Δεσποτικών εορτών, αλλά και των κανόνων της Oκτωήχου. Aκόμη, για επιμέρους Θεοτοκία ή και πεποιημένα αυτοσχέδια κείμενα, ορισμένα μάλιστα 15σύλλαβα.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 1777)

10 
Περιέχει τα Κοινωνικά όλης της εβδομάδος, και συνοδεύει τη Βυζαντινή Θεία Λειτουργία. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Απόστολος Καλπακίδης, με την μουσική επιμέλεια και συμμετοχή, του Δασκάλου και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη.  
Επιλογή

Περιέχει τα Κοινωνικά όλης της εβδομάδος, και συνοδεύει τη Βυζαντινή Θεία Λειτουργία. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Απόστολος Καλπακίδης, με την μουσική επιμέλεια και συμμετοχή, του Δασκάλου και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ – ΑΙΝΕΙΤΕ ΚΑΤ’ ΗΧΟΝ

10 
Περιέχει τα Κοινωνικά της Κυριακής (Αινείτε) κατ' ήχον, και συνοδεύει τη Βυζαντινή Θεία Λειτουργία. Ψάλλει ο πωτοψάλτης Απόστολος Καλπακίδης, με την μουσική επιμέλεια και συμμετοχή, του Δασκάλου και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη.  
Επιλογή

Περιέχει τα Κοινωνικά της Κυριακής (Αινείτε) κατ’ ήχον, και συνοδεύει τη Βυζαντινή Θεία Λειτουργία. Ψάλλει ο πωτοψάλτης Απόστολος Καλπακίδης, με την μουσική επιμέλεια και συμμετοχή, του Δασκάλου και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ (Α΄ ΜΕΡΟΣ)

10 
Πρόκειται για το ένα εκ των 2 CD, που περιέχει τα Κοινωνικά του Ενιαυτού, τα εκ της παραδόσεως όλων των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες Απόστολος Καλπακίδης & Γεώργιος Κακουλίδης.  
Επιλογή

Πρόκειται για το ένα εκ των 2 CD, που περιέχει τα Κοινωνικά του Ενιαυτού, τα εκ της παραδόσεως όλων των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες Απόστολος Καλπακίδης & Γεώργιος Κακουλίδης.

 

Γρήγορη Προβολή