Βλέπετε 221–240 από 267 αποτελέσματα

Εορτή

Ακολουθία

Εμφάνιση 20 40 80

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΧΩΝ (Πακέτο mp3)

14 
Συνοδευτικό πακέτο σε mp3 του βιβλίου "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΧΩΝ ". Απαγγέλει και ψάλλει ο Δάσκαλος, Συγγραφέας και Χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.  
Επιλογή

Συνοδευτικό πακέτο σε mp3 του βιβλίου “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΧΩΝ “. Απαγγέλει και ψάλλει ο Δάσκαλος, Συγγραφέας και Χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΚΤΑΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΟΡΘΡΟΣ – ΗΧΟΣ Α΄)

10 
Περιέχει τον πρώτο ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει τον πρώτο ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΚΤΑΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΟΡΘΡΟΣ – ΗΧΟΣ Β΄)

10 
Περιέχει τον δεύτερο ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει τον δεύτερο ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΚΤΑΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΟΡΘΡΟΣ – ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ)

10 
Περιέχει τον Βαρύ ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει τον Βαρύ ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΚΤΑΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΟΡΘΡΟΣ – ΗΧΟΣ Γ΄)

10 
Περιέχει τον τρίτο ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει τον τρίτο ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΚΤΑΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΟΡΘΡΟΣ – ΗΧΟΣ Δ΄)

10 
Περιέχει τον τέταρτο ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει τον τέταρτο ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΚΤΑΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΟΡΘΡΟΣ – ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄)

10 
Περιέχει τον πλάγιο Α΄ ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει τον πλάγιο Α΄ ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΚΤΑΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΟΡΘΡΟΣ – ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄)

10 
Περιέχει τον πλάγιο Β΄ ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει τον πλάγιο Β΄ ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΚΤΑΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΟΡΘΡΟΣ – ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄)

10 
Περιέχει τον πλάγιο τέταρτο ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει τον πλάγιο τέταρτο ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΚΤΑΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πακέτο mp3)

32 41 
Πρόκειται για το συνοδευτικό πακέτο σε mp3 του βιβλίου "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΚΤΑΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ". Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.  
Επιλογή

Πρόκειται για το συνοδευτικό πακέτο σε mp3 του βιβλίου “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΚΤΑΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ“. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ (Πακέτο mp3)

20 25 
Πρόκειται για το συνοδευτικό πακέτο σε mp3 του βιβλίου "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ". Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.  
Επιλογή

Πρόκειται για το συνοδευτικό πακέτο σε mp3 του βιβλίου “ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ“. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΚΑΤ’ ΗΧΟΝ

10 
Περιέχει τα βασικότερα Προσόμοια Καθίσματα, Εξαποστειλάρια, Στιχηρά, Κοντάκια, που μπορεί να συναντήσουμε και συνοδεύει το βιβλίο μας "Θεωρία & Πράξη", όπου μπορούμε να κάνουμε και την πρακτική μας, σε διάφορες μουσικές θέσεις. Πρόκειται για τρίτο της σειράς (από τα τέσσερα) συνοδευτικό CD του βιβλίου "Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Μουσικής". Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. (μονωδία)
Επιλογή

Περιέχει τα βασικότερα Προσόμοια Καθίσματα, Εξαποστειλάρια, Στιχηρά, Κοντάκια, που μπορεί να συναντήσουμε και συνοδεύει το βιβλίο μας “Θεωρία & Πράξη”, όπου μπορούμε να κάνουμε και την πρακτική μας, σε διάφορες μουσικές θέσεις. Πρόκειται για τρίτο της σειράς (από τα τέσσερα) συνοδευτικό CD του βιβλίου “Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Μουσικής”. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. (μονωδία)

Γρήγορη Προβολή

ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

10 
Περιέχει την ακολουθία του Προφήτου Ηλιού, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Κώστας Πολίτης με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία του Προφήτου Ηλιού, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Κώστας Πολίτης με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη.

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΩΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 8 ΗΧΟΥΣ (B΄cd)

10 
Πρόκειται για το δεύτερο από τα τρία συνοδευτικά CDs του βιβλίου της πρακτικής μεθόδου, "Πως να βρίσκουμε πρακτικά τους οκτώ ήχους". Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Απαγγέλλουν οι Νικόλαος Κακουλίδης και Αθανάσιος Βόσσης.  
Επιλογή

Πρόκειται για το δεύτερο από τα τρία συνοδευτικά CDs του βιβλίου της πρακτικής μεθόδου, “Πως να βρίσκουμε πρακτικά τους οκτώ ήχους”. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Απαγγέλλουν οι Νικόλαος Κακουλίδης και Αθανάσιος Βόσσης.

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΩΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 8 ΗΧΟΥΣ (Α΄ CD)

10 
Πρόκειται για το (πρώτο από τα τέσσερα) συνοδευτικό CD του βιβλίου "Πως να βρίσκουμε πρακτικά τους οκτώ ήχους". Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης  Δάσκαλος και Χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Είναι ένα βοήθημα για την εκμάθηση με πρακτικό τρόπο, των "δρόμων που κινείται" ο κάθε ήχος.  Απαγγέλλουν μέλη της χορωδίας, οι Νικόλαος Κακουλίδης και Αθανάσιος Βόσσης.    
Επιλογή

Πρόκειται για το (πρώτο από τα τέσσερα) συνοδευτικό CD του βιβλίου “Πως να βρίσκουμε πρακτικά τους οκτώ ήχους”. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης  Δάσκαλος και Χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Είναι ένα βοήθημα για την εκμάθηση με πρακτικό τρόπο, των “δρόμων που κινείται” ο κάθε ήχος.  Απαγγέλλουν μέλη της χορωδίας, οι Νικόλαος Κακουλίδης και Αθανάσιος Βόσσης.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΩΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 8 ΗΧΟΥΣ (Γ΄cd)

10 
Πρόκειται για το τρίτο και τελευταίο συνοδευτικό CDs του βιβλίου της πρακτικής μεθόδου, "Πως να βρίσκουμε πρακτικά τους οκτώ ήχους". Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Απαγγέλλουν οι Νικόλαος Κακουλίδης και Αθανάσιος Βόσσης.  
Επιλογή

Πρόκειται για το τρίτο και τελευταίο συνοδευτικό CDs του βιβλίου της πρακτικής μεθόδου, “Πως να βρίσκουμε πρακτικά τους οκτώ ήχους”. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Απαγγέλλουν οι Νικόλαος Κακουλίδης και Αθανάσιος Βόσσης.

 

Γρήγορη Προβολή

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

10 
Περιέχει την ακολουθία του Σαββάτου του Λαζάρου και της Κυριακής των Βαΐων και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία του Σαββάτου του Λαζάρου και της Κυριακής των Βαΐων και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕΝ & ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΚΑΤ’ΗΧΟΝ

10 
Περιέχει το "Σε Υμνούμεν" & "Άξιον Εστίν" κατ' ήχον. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει το “Σε Υμνούμεν” & “Άξιον Εστίν” κατ’ ήχον. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΣΟΦΙΑΣ – ΠΙΣΤΕΩΣ – ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΣ

10 
Περιέχει την ακολουθία της Αγίας Σοφίας, Πίστης, Αγάπης και Ελπίδας, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Απόστολος Καλπακίδης, με την μουσική επιμέλεια και συμμετοχή, του Δασκάλου και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία της Αγίας Σοφίας, Πίστης, Αγάπης και Ελπίδας, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Απόστολος Καλπακίδης, με την μουσική επιμέλεια και συμμετοχή, του Δασκάλου και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη.

 

Γρήγορη Προβολή

ΣΤΙΧΟΙ ΨΑΛΜΩΝ “ΠΟΛΥΕΛΕΟΙ”

10 
Περιέχει διάφορους Πολυέλεους - Στίχους Ψαλμών, οι οποίοι περιέχονται στα βιβλία "Βυζαντινός Όρθρος" και "Βυζαντινή Θεία Λειτουργία".Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία με πρωτοψάλτη και χοράρχη τον Γεώργιο Κακουλίδη. (συνοδεία ισοκρατών).    
Επιλογή

Περιέχει διάφορους Πολυέλεους – Στίχους Ψαλμών, οι οποίοι περιέχονται στα βιβλία “Βυζαντινός Όρθρος” και “Βυζαντινή Θεία Λειτουργία”.Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία με πρωτοψάλτη και χοράρχη τον Γεώργιο Κακουλίδη. (συνοδεία ισοκρατών).

 

 

Γρήγορη Προβολή