Βλέπετε 21–25 από 25 αποτελέσματα

Εορτή

Ακολουθία

Εμφάνιση 20 40 80

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ (Πακέτο mp3)

30 34 
Είναι το DVD-MP3 του βιβλίου "Μουσικό Εγκόλπιο του Ιεροψάλτου". Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης και άλλοι ιεροψάλτες.  
Επιλογή

Είναι το DVD-MP3 του βιβλίου “Μουσικό Εγκόλπιο του Ιεροψάλτου“. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης και άλλοι ιεροψάλτες.

 

Γρήγορη Προβολή

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ (Πακέτο mp3)

20 29 
Πρόκειται για το συνοδευτικό πακέτο σε mp3 του βιβλίου "ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ". Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.  
Επιλογή

Πρόκειται για το συνοδευτικό πακέτο σε mp3 του βιβλίου “ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ“. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΧΩΝ (Πακέτο mp3)

14 
Συνοδευτικό πακέτο σε mp3 του βιβλίου "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΧΩΝ ". Απαγγέλει και ψάλλει ο Δάσκαλος, Συγγραφέας και Χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.  
Επιλογή

Συνοδευτικό πακέτο σε mp3 του βιβλίου “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΧΩΝ “. Απαγγέλει και ψάλλει ο Δάσκαλος, Συγγραφέας και Χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΚΤΑΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πακέτο mp3)

32 41 
Πρόκειται για το συνοδευτικό πακέτο σε mp3 του βιβλίου "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΚΤΑΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ". Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.  
Επιλογή

Πρόκειται για το συνοδευτικό πακέτο σε mp3 του βιβλίου “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΚΤΑΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ“. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.

 

Γρήγορη Προβολή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ (Πακέτο mp3)

20 25 
Πρόκειται για το συνοδευτικό πακέτο σε mp3 του βιβλίου "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ". Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.  
Επιλογή

Πρόκειται για το συνοδευτικό πακέτο σε mp3 του βιβλίου “ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ“. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.

 

Γρήγορη Προβολή