Βλέπετε 81–100 από 138 αποτελέσματα

Εορτή

Ακολουθία

Εμφάνιση 20 40 80

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ & ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

15 
Περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού - Όρθρου, των Αγίων Προπατόρων & τον Εσπερινό - Όρθρο - Θεία Λειτουργία της Κυριακής της, Προ της Χριστού Γεννήσεως.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού – Όρθρου, των Αγίων Προπατόρων & τον Εσπερινό – Όρθρο – Θεία Λειτουργία της Κυριακής της, Προ της Χριστού Γεννήσεως.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

12 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία της Παννυχίδας, την ακολουθία του Όρθρου, καθώς επίσης και την Θεία Λειτουργία.  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία της Παννυχίδας, την ακολουθία του Όρθρου, καθώς επίσης και την Θεία Λειτουργία.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

15 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και τον Εσπερινό του Αγίου Πνεύματος (γονυκλισίας)
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και τον Εσπερινό του Αγίου Πνεύματος (γονυκλισίας)

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

16 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας.  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

15 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και επίσης τον Παρακλητικό Κανόνα.  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και επίσης τον Παρακλητικό Κανόνα.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

16 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας.  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

16 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας.  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

16 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας.
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας.

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

16 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας. 1) Α΄ Οικουμενικής Συνόδου (Πεντηκοστάριο) 2) Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου 3) Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου.  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας. 1) Α΄ Οικουμενικής Συνόδου (Πεντηκοστάριο) 2) Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου 3) Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

16 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας.  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας.

 

Γρήγορη Προβολή

ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ & ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

16 
Περιέχει την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών & την Ακολουθία της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού με τον Εσπερινό, τον Όρθρο και την Θ. Λειτουργία.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών & την Ακολουθία της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού με τον Εσπερινό, τον Όρθρο και την Θ. Λειτουργία.

 

Γρήγορη Προβολή

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Νέα έκδοση βελτιωμένη)

23 37 
To μουσικό βιβλίο "Μεγάλη Εβδομάδα", έχει 670 σελίδες, βρίσκεται στην Δ΄ βελτιωμένη έκδοση, είναι δερματόδετο και έχει εκδοθεί από το 1998.
Επιλογή

To μουσικό βιβλίο “Μεγάλη Εβδομάδα”, έχει 670 σελίδες, βρίσκεται στην Δ΄ βελτιωμένη έκδοση, είναι δερματόδετο και έχει εκδοθεί από το 1998.

Γρήγορη Προβολή

Μεγάλη Εβδομάδα (Χύμα, για πρακτικούς)

10 18 
Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε όσους ψέλνουν πρακτικά. Περιέχει τις ακολουθίες όλης της μεγάλης εβδομάδος.  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε όσους ψέλνουν πρακτικά. Περιέχει τις ακολουθίες όλης της μεγάλης εβδομάδος.

 

Γρήγορη Προβολή

ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ – ΜΟΥΣΙΚΟΣ – ΜΕΤ’ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

11 20 
Το παρόν βιβλίο έχει 225 σελίδες και περιέχει τον Μέγα Κανόνα με απόδειπνο.
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο έχει 225 σελίδες και περιέχει τον Μέγα Κανόνα με απόδειπνο.

Γρήγορη Προβολή

ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΟ – ΜΕΤ’ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

12 
Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε όσους ψέλνουν πρακτικά. Περιλαμβάνει τον Μέγα Κανόνα.  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε όσους ψέλνουν πρακτικά. Περιλαμβάνει τον Μέγα Κανόνα.

 

Γρήγορη Προβολή

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

15 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και  της Θείας Λειτουργίας.
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και  της Θείας Λειτουργίας.

Γρήγορη Προβολή

ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

15 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου της Θείας Λειτουργίας και του Παρακλητικού Κανόνα.  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου της Θείας Λειτουργίας και του Παρακλητικού Κανόνα.

 

Γρήγορη Προβολή

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΙΕΡΕΩΝ

15 20 
To βιβλίο "Μουσικόν Εγκόλπιον των Ιερέων" έχει εκδοθεί το 2004, είναι δερματόδετο και έχει 415 σελίδες.
Επιλογή

To βιβλίο “Μουσικόν Εγκόλπιον των Ιερέων” έχει εκδοθεί το 2004, είναι δερματόδετο και έχει 415 σελίδες.

Γρήγορη Προβολή

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ

22 35 
To βιβλίο "Μουσικόν Εγκόλπιον του Ιεροψάλτου" βρίσκεται στην Δ΄ βελτιωμένη έκδοση, είναι δερματόδετο. Αρχική έκδοση, το 1994 και συνοδεύεται από CDs (Νο9,10,13,33,34,48,61,62,63,64,65,66,68,94) ή MP3.
Επιλογή

To βιβλίο “Μουσικόν Εγκόλπιον του Ιεροψάλτου” βρίσκεται στην Δ΄ βελτιωμένη έκδοση, είναι δερματόδετο. Αρχική έκδοση, το 1994 και συνοδεύεται από CDs (Νο9,10,13,33,34,48,61,62,63,64,65,66,68,94) ή MP3.

Γρήγορη Προβολή

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟ

21 34 
Το βιβλίο "Μουσικόν Πεντηκοστάριον", έχει 514 σελίδες, είναι δερματόδετο η πρώτη έκδοση έγινε το 1995 και η τελευταία έκδοση το 2018.
Επιλογή

Το βιβλίο “Μουσικόν Πεντηκοστάριον”, έχει 514 σελίδες, είναι δερματόδετο η πρώτη έκδοση έγινε το 1995 και η τελευταία έκδοση το 2018.

Γρήγορη Προβολή