Βλέπετε 1–20 από 32 αποτελέσματα

Ακολουθία

Εμφάνιση 20 40 80

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ

10 
Περιέχει την ακολουθία του Αγίου Γεωργίου της Διακαινισίμου και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες Γεώργιος Κακουλίδης και Απόστολος Καλπακίδης, συνοδεία ισοκρατών & Ισοκράτη (οργάνου).  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία του Αγίου Γεωργίου της Διακαινισίμου και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες Γεώργιος Κακουλίδης και Απόστολος Καλπακίδης, συνοδεία ισοκρατών & Ισοκράτη (οργάνου).

 

Γρήγορη Προβολή

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

15 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας.
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας.

Γρήγορη Προβολή

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

10 
Περιέχει την ακολουθία της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος (Αγίας Τριάδος) και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος (Αγίας Τριάδος) και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

10 
Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου τον Εσπερινό της Αγάπης και  την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής.  Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.    
Επιλογή

Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου τον Εσπερινό της Αγάπης και  την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής.  Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ)

10 
Περιέχει την ακολουθία της Παρασκευής της Ζωοδόχου Πηγής, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία της Παρασκευής της Ζωοδόχου Πηγής, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ

10 
Περιέχει τα κοινωνικά του Πεντηκοσταρίου και βρίσκεται στο βιβλίο "Μουσικόν Πεντηκοστάριον".  Επίσης και στα αντίστοιχα βιβλία σπιράλ των Κυριακών της Πεντηκοστής. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.    
Επιλογή

Περιέχει τα κοινωνικά του Πεντηκοσταρίου και βρίσκεται στο βιβλίο “Μουσικόν Πεντηκοστάριον”.  Επίσης και στα αντίστοιχα βιβλία σπιράλ των Κυριακών της Πεντηκοστής. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

10 
Περιέχει την ακολουθία της Κυριακής της Αναστάσεως και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία της Κυριακής της Αναστάσεως και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

15 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και τον Εσπερινό του Αγίου Πνεύματος (γονυκλισίας)
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και τον Εσπερινό του Αγίου Πνεύματος (γονυκλισίας)

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

10 
Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή της Πεντηκοστής. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.    
Επιλογή

Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή της Πεντηκοστής. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ & ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

10 
Περιέχει την ακολουθία της Κυριακής της Πεντηκοστής και της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο.Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία της Κυριακής της Πεντηκοστής και της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο.Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

16 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας.  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

10 
Περιέχει τον Εσπερινό και τον Όρθρο της Κυριακής της Σαμαρείτιδος. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει τον Εσπερινό και τον Όρθρο της Κυριακής της Σαμαρείτιδος. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

10 
Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή της Σαμαρείτιδος και του Τυφλού. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.    
Επιλογή

Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή της Σαμαρείτιδος και του Τυφλού. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ

10 
Περιέχει την ακολουθία της Κυριακής του Αγίου Αποστόλου Θωμά και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει την ακολουθία της Κυριακής του Αγίου Αποστόλου Θωμά και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

10 
Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή του Θωμά και των Μυροφόρων. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.    
Επιλογή

Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή του Θωμά και των Μυροφόρων. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

16 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας.  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

10 
Περιέχει τον Εσπερινό και τον Όρθρο της Κυριακής του Παραλύτου. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  
Επιλογή

Περιέχει τον Εσπερινό και τον Όρθρο της Κυριακής του Παραλύτου. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

10 
Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή του Παραλύτου και την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.    
Επιλογή

Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή του Παραλύτου και την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

10 
Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή του Πάσχα. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.    
Επιλογή

Περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή του Πάσχα. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.

 

 

Γρήγορη Προβολή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

16 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας.  
Επιλογή

Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας.

 

Γρήγορη Προβολή