ΝΕΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ του Ενιαυτού (Α΄ τόμος)

17 
Το νέον Δοξαστάριον του Ενιαυτού των καθ' ημέραν εορταζομένων Αγίων - Οσίων - Νεομαρτύρων. Α΄ Τόμος. 'Εκδοση του 2017.

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ

14 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και του Παρακλητικού Κανόνα.  

ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΚΥΡΙΑΚΗ

15 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας καθώς επίσης και τον Παρακλητικό Κανόνα.  

ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ

15 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας του Σαββάτου του Λαζάρου καθώς επίσης και την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας, της Κυριακής των Βαΐων.  

ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

10 
Πρόκειται για τον Μικρό Παρακλητικό Κανόνα της Θεοτόκου . Ψάλλει η Μικτή Βυζαντινή Χορωδία του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών.

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ (Β΄)

10 
Πρόκειται για δεύτερο (από τα τέσσερα) συνοδευτικό CD του βιβλίου "Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Μουσικής". Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.    

ΕΓΚΩΜΙΑ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ

10 
Περιέχει τα Εγκώμια του Αγίου Εφραίμ Αττικής. Δεν Συνοδεύει κάποιο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.    

ΤΡΙΩΔΙΟΝ (ΑΡΓΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ – Μ. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ)

10 
Περιέχει τα αργά Ιδιόμελα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και τα Μεγάλα Προκείμενα του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Τριωδίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  

ΥΜΝΟΙ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

10 
Περιέχει διάφορους ύμνους Θεοφανείων και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο (μαζί με το CD - Νο135 Ωρες). Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Βασίλειος Αβραμίδης, με την μουσική επιμέλεια του Δασκάλου και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη.  

ΟΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

10 
Περιέχει την ακολουθία του Οσίου Στυλιανού, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Επαμεινώνδας Τσιαμπόκαλος, με την μουσική επιμέλεια και συμμετοχή, του Δασκάλου και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη.  

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

10 
Περιέχει τον Εσπερινό και τον Όρθρο της Τετάρτης, της Μεσοπεντηκοστής. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ – ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ (Ι.ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ – Α΄ ΜΕΡΟΣ)

10 
Περιέχει τον  πλ. α΄ ήχο της παραλλαγής του Αναστασιματαρίου του Ιωάννου Πρωτοψάλτου. (Από το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει την παραλλαγή ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.