ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

16 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας, του Μεγάλου Αγιασμού, καθώς και τις ώρες των Θεοφανείων.  

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

15 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και τον Παρακλητικό Κανόνα.  

ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ

16 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και του Παρακλητικού Κανόνα (με νότες).  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

16 
Το παρόν βιβλίο περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας. 1) Α΄ Οικουμενικής Συνόδου (Πεντηκοστάριο) 2) Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου 3) Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου.  

ΨΑΛΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ & ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

10 
Περιέχει διάφορους ύμνους Εσπερινού και Θείας Λειτουργίας. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. (μονοδιακό)      

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ – ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΚΑΤ’ ΗΧΟΝ

10 
Περιέχει την ακολουθία των Τυπικών, με τους Μακαρισμούς και τα Αναστάσιμα Τροπάρια κατ΄ήχο και για όποιον θέλει υπάρχει και το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία με πρωτοψάλτη και χοράρχη τον Γεώργιο Κακουλίδη. (συνοδεία ισοκράτη)    

ΟΚΤΑΗΧΟΣ (ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ)

10 
Πρόκειται για τον Πλάγιο Τέταρτο ήχο της Οκτωήχου της Κυριακής. Συνοδεύει τα βιβλία των εκδόσεων μας, "Βυζαντινός Εσπερινός" & "Βυζαντινός Όρθρος". Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης  Γεώργιος Κακουλίδης με την Βυζαντινή χορωδία του.    

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10 
Περιέχει την ακολουθία του Αγίου Νικολάου, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  

ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ & ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

10 
Περιέχει την ακολουθία της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ιωάννης Μεγαλούδης , με την μουσική επιμέλεια και συμμετοχή, του Δασκάλου και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη.  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ

10 
Περιέχει την ακολουθία της Κυριακής του Αγίου Αποστόλου Θωμά και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΚΤΑΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΟΡΘΡΟΣ – ΗΧΟΣ Α΄)

10 
Περιέχει τον πρώτο ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. (Συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο) Ψάλλει ο Δάσκαλος, συγγραφέας και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ (Πακέτο mp3)

25 34 
Πρόκειται για το συνοδευτικό πακέτο σε mp3 του βιβλίου "ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ". Ψάλλει ο Δάσκαλος, Συγγραφέας και Χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης.