• Αποθήκευση 57%
Πρακτική Οκτάηχος - Όρθρος - Ήχος Πλ. Δ΄

Πρακτική Οκτάηχος - Όρθρος - Ήχος Πλ. Δ΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

3.00

Κερδίζετε: 4.00 (57%)
CD2670
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον πλ. δ΄ ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Θεός Κύριος

 2. Εξ Ύψους - Απολυτίκιον

 3. Ο Δι' Ημάς

 4. Ανέστης Εκ Νεκρών - Καθίσματα

 5. Αναστάς Εκ Του Τάφου

 6. Την Ουράνιον Πύλην

 7. Άνθρωποι

 8. Των Αγγέλων Ο Δήμος - Ευλογητάρια

 9. Η Τα Μύρα Συμπαθώς

10. Λίαν Πρωί

11. Μυροφόροι Γυναίκες

12. Προσκυνούμεν Πατέρα

13. Ζωοδότην Τεκούσα

14. Εκ Νεότητός Μου - Αντίφωνον Α΄ - Αναβαθμοί

15. Η Καρδία Μου - Αντίφωνον Β΄

16. Εκέκραξά Σοι - Αντίφωνον Γ΄

17. Ιδού Δη Τι Καλόν - Αντίφωνον Δ΄

18. Πάσα Πνοή - Ο Ν΄ Ψαλμός - Εωθινό Ευαγγέλιο

19. Ο Ν΄ Ψαλμός

20. Ταις Των Αποστόλων - Δόξα

21. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

22. Αναστάς Ο Ιησούς

23. Της Μετανοίας

24. Της Σωτηρίας

25. Τα Πλήθη

26. Αρματηλάτην - Ωδή Α΄ - Ο Κανών

27. Την Παντοδύναμον

28. Ως Ευπρεπής

29. Δεδοξασμένα

30. Ανοίξω Το Στόμα Μου - Καταβασίες (Της Περιόδου)

31. Την Τιμιωτέραν

32. Άπας Γηγενής

33. Τοις Μαθηταίς Συνέλθωμεν - Εξαποστειλάρια

34. Πάσα Πνοή - Αίνοι

35. Αινείτε Αυτόν

36. Κύριε Ει Και - Στιχηρά

37. Κύριε Ει Και Ως

38. Κύριε Όπλον

39. Ο Άγγελός Σου

40. Τα Της Μαρίας Δάκρυα - Εωθινόν Δοξαστικόν

41. Υπερευλογημένη

42. Φανερών Σε Αυτόν - Εωθινόν Δοξαστικόν

43. Δοξολογία (Ήχος Πλ. Δ΄)

44. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

45. Σήμερον Η Σωτηρία

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα