• Αποθήκευση 57%
Πρακτική Οκτάηχος - Όρθρος - Ήχος Βαρύς

Πρακτική Οκτάηχος - Όρθρος - Ήχος Βαρύς

ΝΑΙ, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

3.00

Κερδίζετε: 4.00 (57%)
CD2660
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον βαρύ ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Θεός Κύριος

 2. Κατέλυσας - Απολυτίκιον

 3. Ως Της Ημών

 4. Η Ζωή Εν Τάφω - Καθίσματα

 5. Τη Τριημέρω Ταφή

 6. Τον Σταυρωθέντα

 7. Εσφραγισμένου

 8. Των Αγγέλων Ο Δήμος - Ευλογητάρια

 9. Η Τα Μύρα Συμπαθώς

10. Λίαν Πρωί

11. Μυροφόροι Γυναίκες

12. Προσκυνούμεν Πατέρα

13. Ζωοδότην Τεκούσα

14. Την Αιχμαλωσίαν Σιών - Αντίφωνον Α΄ - Αναβαθμοί

15. Εαν Μη Κύριος - Αντίφωνον Β΄

16. Οι Φοβούμενοι Τον Κύριον - Αντίφωνον Γ΄

17. Πάσα Πνοή - Ο Ν΄ Ψαλμός - Εωθινό Ευαγγέλιο

18. Ο Ν΄ Ψαλμός

19. Ταις Των Αποστόλων - Δόξα

20. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

21. Αναστάς Ο Ιησούς

22. Της Μετανοίας

23. Της Σωτηρίας

24. Τα Πλήθη

25. Νεύσει Σου - Ωδή Α΄ - Ο Κανών

26. Κέκριται

27. Άδης Σοι

28. Λέλυνται

29. Ανοίξω Το Στόμα Μου - Καταβασίες (Της Περιόδου)

30. Την Τιμιωτέραν

31. Άπας Γηγενής

32. Τοις Μαθηταίς Συνέλθωμεν - Εξαποστειλάρια

33. Πάσα Πνοή - Αίνοι

34. Αινείτε Αυτόν

35. Ανέστη Χριστός - Στιχηρά

36. Ανάστασιν Χριστού

37. Χριστού Την Ανάστασιν

38. Τι Ανταποδώσωμεν

39. Ιδού Σκοτία Και Πρωί - Εωθινόν Δοξαστικόν

40. Υπερευλογημένη

41. Δοξολογία (Ήχος Βαρύς)

42. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

43. Σήμερον Σωτηρία

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα