• Αποθήκευση 57%

Πρακτική Οκτάηχος - Όρθρος - Ήχος Πλ. Β΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

3.00

Κερδίζετε: 4.00 (57%)
CD2650
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον πλ. β΄ ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Θεός Κύριος

 2. Αγγελκαί Δυνάμεις - Απολυτίκιον

 3. Ο Την Ευλογημένην

 4. Του Τάφου Ανεωγμένου - Καθίσματα

 5. Κύριε Παρίστατο

 6. Προϊστορεί Ο Γεδεών

 7. Η Ζωή Εν Τάφω

 8. Των Αγγέλων Ο Δήμος - Ευλογητάρια

 9. Η Τα Μύρα Συμπαθώς

10. Λίαν Πρωί

11. Μυροφόροι Γυναίκες

12. Προσκυνούμεν Πατέρα

13. Ζωοδότην Τεκούσα

14. Εν Τω Ουρανώ - Αντίφωνον Α΄ - Αναβαθμοί

15. Ει Μη Ότι Κύριος - Αντίφωνον Β΄

16. Οι Πεποιθότες Επί Κύριον - Αντίφωνον Γ΄

17. Πάσα Πνοή - Ο Ν΄ Ψαλμός - Εωθινό Ευαγγέλιο

18. Ο Ν΄ Ψαλμός

19. Ταις Των Αποστόλων - Δόξα

20. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

21. Αναστάς Ο Ιησούς

22. Της Μετανοίας

23. Της Σωτηρίας

24. Τα Πλήθη

25. Ως Εν Ηπείρω - Ωδή Α΄ - Ο Κανών

26. Εκτεταμέναις

27. Φόβω Σοι

28. Τον Εαυτής

29. Ανοίξω Το Στόμα Μου - Καταβασίες (Της Περιόδου)

30. Την Τιμιωτέραν

31. Άπας Γηγενής

32. Τοις Μαθηταίς Συνέλθωμεν - Εξαποστειλάρια

33. Πάσα Πνοή - Αίνοι

34. Αινείτε Αυτόν

35. Ο Σταυρός Σου Κύριε - Στιχηρά

36. Η Ταφή Σου Δέσποτα

37. Συν Πατρί Και Πνεύματι

38. Τριήμερος Ανέστης (Ήχος Β΄)

39. Η Όντως Ειρήνη - Εωθινόν Δοξαστικόν

40. Υπερευλογημένη

41. Μετά Την Εις Άδου - Εωθινόν Δοξαστικόν

42. Δοξολογία (Ήχος Πλ. Β΄)

43. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

44. Σήμερον Σωτηρία

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα