• Αποθήκευση 57%
Πρακτική Οκτάηχος - Όρθρος - Ήχος Δ΄

Πρακτική Οκτάηχος - Όρθρος - Ήχος Δ΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

3.00

Κερδίζετε: 4.00 (57%)
CD2630
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον δ΄ ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :\

 1. Θεός Κύριος - New

 2. Το Φαιδρόν Της Αναστάσεως - Απολυτίκιον

 3. Το Απ' Αιώνος Απόκρυφον

 4. Αναβλέψασαι Του Τάφου - Καθίσματα

 5. Εκουσία Σου Βουλή

 6. Κατεπλάγη Ιωσήφ

 7. Ανέστης Ως Αθάνατος

 8. Των Αγγέλων Ο Δήμος - Ευλογητάρια

 9. Η Τα Μύρα Συμπαθώς

10. Λίαν Πρωί

11. Μυροφόροι Γυναίκες

12. Προσκυνούμεν Πατέρα

13. Ζωοδότην Τεκούσα

14. Εκ Νεότητός Μου - Αντίφωνον Α΄- Αναβαθμοί

15. Εκέκραξά Σοι Κύριε - Αντίφωνον Β΄

16. Η Καρδία Μου Προς Σε - Αντίφωνον Γ΄

17. Πάσα Πνοή - Ο Ν΄ Ψαλμός - Εωθινό Ευαγγέλιο

18. Ο Ν΄ Ψαλμός

19. Ταις Των Αποστόλων - Δόξα

20. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

21. Αναστάς Ο Ιησούς

22. Της Μετανοίας

23. Της Σωτηρίας

24. Τα Πλήθη

25. Θαλάσσης Το Ερυθραίον - Ο Κανών

26. Υψωθής

27. Εν Τάφω

28. Ασπόρως

29. Ανοίξω Το Στόμα Μου - Καταβασίες (Της Περιόδου)

30. Την Τιμιωτέραν

31. Άπας Γηγενής

32. Τοις Μαθηταίς Συνέλθωμεν - Εξαποστειλάρια

33. Πάσα Πνοή - Αίνοι

34. Αινείτε Αυτόν

35. Ο Σταυρόν Υπομείνας - Στιχηρά

36. Εν Τω Σταυρώ Σου Χριστέ

37. Τω Σω Σταυρώ Χριστέ

38. Των Πατρικών Σου Κόλπων

39. Όρθος Ην Βαθύς - Εωθινόν Δοξαστικόν

40. Υπερευλογημένη

41. Δοξολογία (Ήχος Δ΄)

42. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα