• Αποθήκευση 57%
Οκτώηχος της Κυριακής - Ήχος Γ΄

Οκτώηχος της Κυριακής - Ήχος Γ΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

3.00

Κερδίζετε: 4.00 (57%)
CD0870
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον γ΄ ήχο της Οκτωήχου της Κυριακής.Συνοδεύει τα βιβλία "Βυζαντινός Εσπερινός" & "Βυζαντινός Όρθρος". Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Τω Σω Σταυρώ Χριστέ Σωτήρ - Στιχηρά

 4. Πεφώτισται Τα Σύμπαντα

 5. Δοξάζω Του Πατρός Και Του Υιού

 6. Τον Σταυρόν Σου Τον Τίμιον

 7. Πως Μη Θαυμάσωμεν - Δόξα Και Νυν

 8. Ο Τω Πάθει Σου Χριστέ - Απόστιχα

 9. Η Ζωοδόχος Σου Έγερσις

10. Θεός Υπάρχων Αναλλοίωτος

11. Ίνα το Γενος Ημών

12. Ασπόρως εκ Θείου Πνεύματος - Δόξα Και Νυν (Σύντομον)

13. Ασπόρως εκ Θείου Πνεύματος - Δόξα Και Νυν (Αργόν)

14. Θεός Κύριος

15. Ευφραινέσθω Τα Ουράνια

16. Σε Την Μεσιτεύσασαν

17. Χριστός Εκ Νεκρών Εγήγερται - Καθίσματα

18. Σαρκί Του Θανάτου

19. Την Ωραιότητα Της Παρθενίας Σου

20. Το Αναλλοίωτον Το Της Θεότητος

21. Την Αιχμαλωσίαν Σιών - Αναβαθμοί (Αντίφωνο Α')

22. Εαν Μη Κύριος - Αναβαθμοί (Αντίφωνο Β')

23. Οι Φοβούμενοι - Αναβαθμοί (Αντίφωνο Γ')

24. Ο Τα Ύδατα Πάλαι Νεύματι - Ο Κανών

25. Ο Την Γην Κατακρίνας

26. Νικητής Τροπαιούχος

27. Αληθή Θεοτόκον

28. Πάσα Πνοή - Αίνοι

29. Αινείτε Αυτόν

30. Δεύτε Πάντα Τα Έθνη

31. Διηγήσαντο Πάντα Τα Θαυμάσια

32. Χαράς Τα Πάντα Πεπλήρωται

33. Εν Τω Φωτί Σου Δέσποτα

34. Της Μαγδαλινής Μαρίας - Εωθινόν Γ΄

35. Δοξολογία (Ήχος Γ΄)

36. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

37. Σήμερον Σωτηρία

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα