• Αποθήκευση 57%
Αναστασιματάριον Ιωάννου - Ήχος Γ΄

Αναστασιματάριον Ιωάννου - Ήχος Γ΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

3.00

Κερδίζετε: 4.00 (57%)
CD0160
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον γ΄ ήχο του Αναστασιματαρίου του Ιωάννου.Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Τω Σταυρώ Χριστέ Σωτήρ

 4. Πεφώτισθαι Τα Σύμπαντα

 5. Δοξάζω Του Πατρός Και Του Υιού

 6. Τον Σταυρόν Σου τον Τίμιον

 7. Υμνούμεν Τον Σωτήρα

 8. Πως Μη Θαυμάσωμεν

 9. Ο Τω Πάθει Σου Χριστέ

10. Η Ζωοδόχος Σου

11. Θεός Υπάρχων Αναλλοίωτος

12. Ίνα Το Γένος Ημών

13. Δόξα Και Νυν - Άσπορος Εκ Θείου Πνεύματος (Σύντομον)

14. Δόξα Και Νυν - Άσπορος Εκ Θείου Πνεύματος (Αργόν)

15. Θεός Κύριος

16. Ευφραινέσθω τα Ουράνια - Απολυτίκιον

17. Σε Τι Μεσιτεύσασαν

18. Χριστός Εκ Νεκρών Εγήγερται

19. Σαρκί Του Θανάτου

20. Την Ωραιότητα Της Παρθενίας Σου

21. Το Αναλλοίωτον Το Της Θεότητος

22. Αναβαθμοί - Αντιφ Α΄ - Την Αιχμαλωσίαν Σιών

23. Εάν Μη Κύριος

24. Οι Φοβούμενοι Τον Κύριον

25. Ο Τα Ύδατα Πάλαι Νεύματι

26. Ο Την Γην Κατακρίνας

27. Νικητής Τροπαιούχος

28. Αληθή Θεοτόκον

29. Πάσα Πνοή

30. Αινείται Αυτόν

31. Δεύτε Πάντα Τα Έθνη

32. Διηγήσαντο Πάντα Τα Θαυμάσια

33. Χαράς Τα Πάντα Πεπλήρωται

34. Εν Τω Φωτί Σου Δέσποτα

35. Εωθινόν Γ΄ - Της Μαγδαλινής Μαρίας

36. Δοξολογία

37. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

38. Σήμερον Σωτηρία

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα