• Αποθήκευση 57%
Αναστασιματάριον Ιωάννου Παραλλαγή - Ήχος Πλ. Δ΄ (Μέρος 2ο)

Αναστασιματάριον Ιωάννου Παραλλαγή - Ήχος Πλ. Δ΄ (Μέρος 2ο)

ΟΧΙ, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

3.00

Κερδίζετε: 4.00 (57%)
CD3120
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για το 2ο μέρος του πλ. δ΄ ήχου της παραλλαγής του Αναστασιματαρίου του Ιωάννου.Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Δόξα Και Νυν

 2. Αγίω Πνεύματι

 3. Η Καρδία Μου

 4. Επί Τον Κύριον

 5. Αγίω Πνεύματι

 6. Εκέκραξά Σοι Κύριε

 7. Επί Την Μητέρα

 8. Αγίω Πνεύματι

 9. Ιδού Δη Τι Καλόν

10. Του Ενδύματος

11. Αγίω Πνεύματι

12. Αρματηλάτη

13. Ισραήλ Δε Φυγάδα

14. Την Παντοδύναμον

15. Ως Ευπρεπείς

16. Δεδοξασμένα

17. Πάσα Πνοή

18. Αινείτε Αυτόν

19. Αινείτε Αυτόν

20. Αινείτε

21. Κύριε Ει Και Κριτηρίω

22. Και Αναστάς

23. Κύριε Ει Και Ως Νεκρόν

24. Και Ως Ζωής

25. Κύριε Όπλον

26. Φρίττει Γαρ

27. Δια Τούτο

28. Ο Άγγελός Σου Κύριε

29. Τι Ζητείτε

30. Τα Της Μαρίας

31. Ιδού Γαρ

32. Αλλ' Έτι Προσγεία Φρονεί

33. Μη Προσψάσαι Σοι

34. Οις Ευαγγέλια

35. Μεθ' Ης Αξίωσον

36. Φανερόν Εαυτόν

37. Σίμωνι Δέδωκας

38. Διό Και Έλεγες

39. Ο Δε Ευθέως

40. Ον Ταις Πρεσβείαις

41. Εκ Λύκων

42. Δοξολογία

43. Υμνούμεν Σε

44. Κύριε Βασιλεύ

45. Κύριε Ο Θεός

46. Πρόσδεξαι

47. Ότι Συ Ει

48. Καθ' Εκάστην

49. Καταξίωσον

50. Ευλογητός Ει

51. Γένοιτο Κύριε

52. Ευλογητός Ει

53. Κύριε Καταφυγή

54. Κύριε Προς Σε

55. Ότι Παρά Σοι Πηγή

56. Παράτεινον

57. Δόξα Και Νυν - Άγιος Αθάνατος

58. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

59. Άγιος Αθάνατος

60. Σήμερον Σωτηρία

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα