• Αποθήκευση 57%
Αναστασιματάριον Ιωάννου Παραλλαγή - Ήχος Πλ. Δ΄ (Μέρος 1ο)

Αναστασιματάριον Ιωάννου Παραλλαγή - Ήχος Πλ. Δ΄ (Μέρος 1ο)

ΟΧΙ, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

3.00

Κερδίζετε: 4.00 (57%)
CD3110
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για το 1ο μέρος του πλ. δ΄ ήχου της παραλλαγής του Αναστασιματαρίου του Ιωάννου.Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Απήχημα

 2. Κύριε Εκέκραξα

 3. Κύριε Εκέκραξα Προς Σε

 4. Εν Τω Κεκραγέναι Με

 5. Κατευθυνθήτω

 6. Έπαρσις

 7. Εσπερινός Ύμνος

 8. Κύριε Κύριε

 9. Χαίρε Σιών

10. Ο Εκ Θεού Πατρός

11. Δόξα

12. Και Νυν

13. Ο Βασιλεύς Των Ουρανών

14. Εκ Παρθένου

15. Εις Έστιν Υιός

16. Διό Τέλειον

17. Ομολογούμεν

18. Ανήλθες

19. Προς Τους Εν Σκότει

20. Χριστόν Δοξολογήσωμεν

21. Τάφω Δε Διαφθοράν

22. Ψαλμοίς Και Ύμνοις

23. Και Ως Θεός

24. Ω Δέσποτα Των Απάντων

25. Ταφήν Δε Καταδεξάμενος

26. Δι Ης Δεδώρησαι

27. Δόξα Και Νυν

28. Ανύμφευτε Παρθένε

29. Νυν Τας Ημών

30. Ανύμφευτε Παρθένε

31. Μήτηρ Θεού

32. Η Πάσι Χορηγούσα

33. Δυσώπει

34. Θεός Κύριος 1ο

35. Θεός Κύριος 2ο

36. Εξ Ύψους Κατήλθες

37. Ο Δι Ημάς

38. Δείξον Την Φιλανθρωπίαν Σου

39. Ανέστης Εκ Νεκρών

40. Παύσασθε

41. Κράξατε

42. Αναστάς

43. Και Δρομαίος

44. Ουδείς Γαρ

45. Δόξα Σοι Χριστέ

46. Την Ουράνιον Πύλην

47. Νεφέλην

48. Ότι Σωτηρία

49. Πρεσβεύω

50. Άνθρωποι Το Μνήμα

51. Γυναίκες Εθεάσαντο

52. Ότι Ανέστης

53. Τα Μύρα Της Ταφής

54. Παύσασθε

55. Ο Ευδοκήσας

56. Επί Σοι Χαίρει

57. Ηγιασμένε Ναέ

58. Ο Προ Αιώνων

59. Εκ Νεότητός Μου

60. Οι Μισούντες

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα