• Αποθήκευση 57%
Αναστασιματάριον Ιωάννου Παραλλαγή - Ήχος Πλ. Β΄ (Μέρος 2ο)

Αναστασιματάριον Ιωάννου Παραλλαγή - Ήχος Πλ. Β΄ (Μέρος 2ο)

ΟΧΙ, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

3.00

Κερδίζετε: 4.00 (57%)
CD3090
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για το 2ο μέρος του πλ. β΄ ήχου της παραλλαγής του Αναστασιματαρίου του Ιωάννου.Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Ως Εν Ηπείρω - Ωδή Α΄- Ο Κανών

 2. Φόβω Σοι Ως Θεπραπενίς

 3. Τον Εαυτής Δεξαμένη

 4. Πάσα Πνοή

 5. Αινείτε Αυτόν

 6. Αινείτε

 7. Αινείτε Αυτόν

 8. Ο Σταυρός Σου Κύριε

 9. Και Επ' Αυτώ Πεποιθότες

10. Η Ταφή Σου Δέσποτα

11. Και Εκ Φθοράς

12. Συν Πατρί Και Πνεύματι

13. Συ Ζωή Υπάρχεις

14. Τριήμερος Ανέστης

15. Συνέγειρας

16. Το Γένος Των Ανθρώπων

17. Η Όντως Ειρήνη - Εωθινόν ΣΤ΄

18. Ειρήνην Την Σην

19. Εμφόβους

20. Αλλά Κατέστειλας

21. Δείξας Τας Χείρας

22. Πλην Απιστούντων

23. Και Διδαχών

24. Οις Και Την Πατρικήν

25. Και Ευλογήσας

26. Διό Συν Αυτοίς

27. Κύριε Δόξα Σοι

28. Μετά Την Εις Άδου - Εωθινόν Ι΄

29. Επί Τω Χωρισμώ Σου

30. Προς Εργασίαν

31. Και Πάλιν Πλοία

32. Αλλά Σοι Σώτερ

33. Δεξιοίς Τα Δίκτυα

34. Και Ην Ο Λόγος

35. Και Δείπνον Ξένον

36. Και Ημάς

37. Δοξολογία

38. Ημνούμεν Σε

39. Κύριε Βασιλεύ

40. Κύριε Ο Θεός

41. Πρόσδεξαι

42. Ότι Συ Ει Μόνος

43. Καθ' Εκάστην

44. Καταξίωσον

45. Ευλογητός Ει Κύριε

46. Γένοιτο Κύριε

47. Ευλογητός Ει

48. Κύριε Καταφυγή

49. Κύριε Προς Σε Κατέφυγον

50. Ότι Παρά Σοι

51. Παράτεινον

52. Δόξα Και Νυν

53. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

54. Άγιος Αθάνατος

55. Σήμερον Σωτηρία

56. Καθελών Γαρ

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα