• Αποθήκευση 57%
Ο Όσιος Στυλιανός

Ο Όσιος Στυλιανός - 26 Νοεμβρίου

ΟΧΙ, Νοέμβριος, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

3.00

Κερδίζετε: 4.00 (57%)
CD1680
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Οσίου Στυλιανού, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Επαμεινώνδας Τσιαμπόκαλος με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη. Τα περιεχόμενά του, από τα οποία μπορείτε να ακούσετε και δείγματα, είναι τα εξής :

1. Κύριε Εκέκραξα

2. Κατευθυνθήτω

3. Ως Θεόσδοτον Βλάστημα

4. Απαλών εξ Ονύχων σε

5. Των Προσόντων την Ύπαρξιν

6. Την του Κόσμου Τερπνότητα

7. Ώσπερ Στήλη Θεόγραφος

8. Τη Θερμή Προστασία σου

9. Σήμερον Επέφανεν - Δόξα

10. Τις Μη Μακαρίσει σε

11. Φως Ιλαρόν

12. Ασκητικώς Πολιτευσάμενος - Λιτή

13. Χαίροις ο Από Βρέφους - Απόστιχα

14. Άρτον Απ' Ουρανού

15. Χαίροις Παφλαγονίας

16. Το Φρόνημα της Σαρκός - Δόξα

17. Ανύμφευτε Παρθένε - και νυν

18. Στήλη Έμψυχος - Απολυτίκιον

19. Τον Ισάγγελον Βίον

20. Του Γαβριήλ Φθεγξαμένου

21. Θεώ από Παιδός - Καθίσματα

22. Κυήσασα Χριστόν

23. Κατεπλάγησαν την Σην

24. Καταπλήτονται την Σην

25. Τον Προσόντα σοι Πλούτον

26. Τον Θεόν Συλλαβούσα

27. Ν' Ψαλμός (Χύμα)

28. Δόξα - Ταις του Σου Οσίου

29. Και Νυν - Ταις της Θεοτόκου

30. Την Εν Πνεύματι Ζωήν - Ιδιόμελον

31. Κόσμον Έλιπες

32. Θεόν Τετοκας

33. Συναξάριον

34. Στυλιανός ο Μέγας

35. Θεογεννήτορ Κόρη

36. Πάσα Πνοή

37. Αινείτε Αυτόν

38. Ανατεθείς τω Κυρίω

39. Την εν Σπηλαίω Ζωήν

40. Των Νεογνών και Νηπίων

41. Της Νοηταίς Λαμπηδοσι

42. Όσιε Πάτερ

43. Μακαρίζομέν Σε

44. Δοξολογία (ήχος πλ. α΄)

45. Στήλη Έμψυχος - Απολυτίκιον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα