ΒΙΒΛΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Βιβλία Βυζαντινής Μουσικής,για θεωρητικούς και πρακτικούς. Όλα τα βιβλία μας είναι γραμμένα στο χέρι από τον δάσκαλο, με καλή και ευανάγνωστη γραμματοσειρά. Επίσης ο τρόπος γραφής (γραμματική και πολυπλοκότητα) είναι σχετικά απλός έτσι ώστε να είναι ευκόλως αναγνώσιμα από αρχάριους έως και έμπειρους ιεροψάλτες.

Εκ μέρους του δασκάλου έχουν γίνει ορισμένες παρεμβάσεις στην μουσική σημειογραφία προς απλοποίησή της, και προς διευκόλυνση των νεοτέρων μαθητών, χωρίς να χάνει την αξία της. Επίσης έχουν προστεθεί ισοκρατήματα σε όλα τα μέλη με τις σχετικές αναπνοές για την καλύτερη χορωδιακή απόδοση. Παράλληλα ετέθησαν και ορισμένες υφεσοδιέσεις οι οποίες αναφέρονται στις λεγόμενες μελωδικές έλξεις, που είναι από τα βασικότερα γνωρίσματα της Βυζαντινής Μουσικής.

Ο χωρισμός σε ρυθμικά μέτρα έγινε με βάση το δίσημο ρυθμό, διότι αυτός προσφέρεται για την καλύτερη απόδοση της εκκλησιαστικής μουσικής, και κυρίως διευκολύνει την διεύθυνση της χορωδίας (Αν μας ενδιαφέρει βέβαια το αποτέλεσμα).

Η αποφυγή πολύπλοκων ρυθμικών σχημάτων, που στην Εκκλησιαστική Μουσική, εκτός των τρισήμων μέτρων, δεν προσφέρουν τίποτε το ιδιαίτερο, μάλλον επιβάλλεται.

Μπορείτε να ανατρέξετε στο δείγμα του εκάστοτε βιβλίου.