Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Μουσικής (CD 41)

Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Μουσικής (CD 41)

ΟΧΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0410
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για συνοδευτικό CD του βιβλίου "Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Μουσικής". Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 

 1. Χαρακτ. Που Διαιρούν Το Χρόνο

 2. Ασκήσεις

 3. Ασκήσεις

 4. Ασκήσεις

 5. Ασκήσεις

 6. Χαρακτ. Που Διαιρούν Και Αυξάνουν Το Χρόνο - Το Αργό

 7. Χαρακτ. Ποιότητας - Βαρεία

 8. Ομαλό - Αντικένωμα

 9. Αντικένωμα Με Απλή

10. Ενδόφωνο - Υφέν

11. Χαρακτήρες Ποσότητας

12. Ασκήσεις

13. Ασκήσεις

14. Ασκήσεις

15. Συνεχές Ελαφρόν Με Διπλή

16. Ασκήσεις Μέλους

17. Δίγοργο

18. Τρίγοργο

19. Ασκήσεις

20. Φθορά Εναρμονίου Γένους

21. Υφέσεις - Διαίσεις

22. Λύση Και Δέση - Χρόες - Η Σπάθη

23. Ο Ζυγός - Το Κλιτόν

24. Χρονική Αγωγή

25. Συστήματα

26. Συστατικά Των Ήχων - Απήχημα - Δεσπόζοντες Φθόγγοι

27. Καταλήξεις - Τα Είδη Της Μελωδίας

28. Ήχος Α΄

29. Δεσπόζοντες Φθόγγοι - Καταλήξεις - Φθορές

30. Ήχος Β΄

31. Καταλήξεις - Φθορές - Ήχος Γ΄

32. Δεσπόζοντες Φθόγγοι - Καταλήξεις - Φθορά

33. Ήχος Δ΄

34. Ήχος Πλ. Α΄

35. Καταλήξεις - Ήχος Πλ. Β΄

36. Δεσπόζοντες Φθόγγοι - Καταλήξεις - Φθορές

37. Ήχος Βαρύς

38. Φθορά - Ήχος Πλ. Δ΄

39. Δεσπόζοντες Φθόγγοι - Καταλήξεις

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα