Πρακτική Οκτάηχος - Όρθρος - Ήχος Πλ. Α΄

Πρακτική Οκτάηχος - Όρθρος - Ήχος Πλ. Α΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD2640
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον πλ. α΄ ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Θεός Κύριος

 2. Τον Συνάναρχον Λόγον - Απολυτίκιον

 3. Χαίρε Πύλη Κυρίου

 4. Τον Σταυρόν Του Κυρίου - Καθίσματα

 5. Κύριε Νεκρός

 6. Χαίρε Άγιον Όρος

 7. Κύριε Μετά

 8. Των Αγγέλων Ο Δήμος - Ευλογητάρια

 9. Η Τα Μύρα Συμπαθώς

10. Λίαν Πρωί

11. Μυροφόροι Γυναίκες

12. Προσκυνούμεν Πατέρα

13. Ζωοδότην Τεκούσα

14. Εν Τω Θλιβεσθαί Με - Αντίφωνον Α΄ - Αναβαθμοί

15. Εις Τα Όρη - Αντίφωνον Β΄

16. Επί Τοις Ειρηκόσι Μοι - Αντίφωνον Γ΄

17. Πάσα Πνοή - Ο Ν΄ Ψαλμός - Εωθινό Ευαγγέλιο

18. Ο Ν΄ Ψαλμός

19. Ταις Των Αποστόλων - Δόξα

20. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

21. Αναστάς Ο Ιησούς

22. Της Μετανοίας

23. Της Σωτηρίας

24. Τα Πλήθη

25. Ίππον Και Αναβάτην - Ωδή Α΄ - Ο Κανών

26. Σε Η Ακανθηφόρος

27. Ήγειράς Με

28. Λέλυται Η Κατάρα

29. Ανοίξω Το Στόμα Μου - Καταβασίες (Της Περιόδου)

30. Την Τιμιωτέραν

31. Άπας Γηγενής

32. Τοις Μαθηταίς Συνέλθωμεν - Εξαποστειλάρια

33. Πάσα Πνοή - Αίνοι

34. Αινείτε Αυτόν

35. Κύριε Εσφραγισμένου - Στιχηρά

36. Κύριε Τους Μοχλούς

37. Κύριε Αι Γυναίκες

38. Κύριε Ώσπερ Εξήλθες

39. Ω Των Σοφών Σου Κριμάτων - Εωθινόν Δοξαστικόν

40. Υπερευλογημένη

41. Ως Επ' Εσχάτων - Εωθινόν Δοξαστικόν

42. Δοξολογία (Ήχος πλ. Α΄)

43. Άγιος Ο Θεός (Ασματικόν)

44. Σήμερον Σωτηρία

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα