Πρακτική Οκτάηχος - Όρθρος - Ήχος Γ΄

Πρακτική Οκτάηχος - Όρθρος - Ήχος Γ΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD2620
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον γ΄ ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Θεός Κύριος

 2. Ευφραινέσθω Τα Ουράνια - Απολυτίκιον

 3. Σε Την Μεσιτεύσασαν

 4. Χριστός Εκ Νεκρών - Καθίσματα

 5. Σαρκί Του Θανάτου

 6. Την Ωραιότητα

 7. Το Αναλλοίωτον

 8. Των Αγγέλων Ο Δήμος - Ευλογητάρια

 9. Η Τα Μύρα Συμπαθώς

10. Λίαν Πρωί

11. Μυροφόροι Γυναίκες

12. Προσκυνούμεν Πατέρα

13. Ζωοδότην Τεκούσα

14. Την Αιχμαλωσίαν Σιών - Αντίφωνον Α΄ - Αναβαθμοί

15. Εάν Μη Κύριος - Αντίφωνον Β΄

16. Οι Φοβούμενοι Τον Κύριον - Αντίφωνον Γ΄

17. Πάσα Πνοή - Εωθινό Ευαγγέλιο

18. Ο Ν΄ Ψαλμός

19. Ταις Των Αποστόλων - Δόξα

20. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

21. Αναστάς Ο Ιησούς

22. Της Μετανοίας

23. Της Σωτηρίας

24. Τα Πλήθη

25. Ο Τα Ύδατα - Ωδή Α΄- Ο Κανών

26. Ο Την Γην

27. Νικητής

28. Αληθή Θεοτόκον

29. Ανοίξω Το Στόμα Μου - Καταβασίες (Της Περιόδου)

30. Την Τιμιωτέραν

31. Άπας Γηγενής

32. Τοις Μαθηταίς Συνέλθωμεν - Εξαποστειλάρια

33. Πάσα Πνοή - Αίνοι

34. Αινείτε Αυτόν

35. Δεύτε Πάντα Τα Έθνη - Στιχηρά

36. Διηγήσαντο Πάντα

37. Χαράς Τα Πάντα Πεπλήρωται

38. Εν Τω Φωτί Σου Δέσποτα

39. Της Μαγδαληνής Μαρίας - Εωθινόν Δοξαστικόν

40. Υπερευλογημένη

41. Δοξολογία (Ήχος Γ΄)

42. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

43. Σήμερον Σωτηρία

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα