Πρακτική Οκτάηχος - Όρθρος - Ήχος Α΄

Πρακτική Οκτάηχος - Όρθρος - Ήχος Α΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD2600
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον α΄ ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 

 1. Θεός Κύριος

 2. Του Λίθου Σφραγισθέντος - Απολυτίκιον

 3. Του Γαβριήλ Φθεγξαμένου

 4. Τον Τάφον Σου Σωτήρ - Καθίσματα

 5. Σταυρώ Προσηλωθείς

 6. Μητέρα Σε Θεού

 7. Γυναίκες Προς Το Μνήμα

 8. Των Αγγέλων Ο Δήμος - Ευλογητάρια

 9. Τι Τα Μύρα Συμπαθώς

10. Λίαν Πρωί

11. Μυροφόροι Γυναίκες

12. Προσκυνούμεν Πατέρα

13. Ζωοδότην Τεκούσα

14. Αντίφωνον Α΄ - Αναβαθμοί

15. Αντίφωνον Β΄ - Αναβαθμοί

16. Αντίφωνον Γ΄ - Αναβαθμοί

17. Πάσα Πνοή - Εωθινό Ευαγγέλιο

18. Ο Ν΄ Ψαλμός

19. Ταις Των Αποστόλων - Δόξα

20. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

21. Αναστάς Ο Ιησούς

22. Της Μετανοίας

23. Της Σωτηρίας

24. Τα Πλήθη

25. Σου Η Τροπαιούχος - Ωδή Α΄ - Κανών

26. Ο Χερσίν

27. Νέκρωσιν

28. Χαίρε Η Της Χάριτος Πηγή

29. Ανοίξω Το Στόμα Μου - Καταβασίες (Της Περιόδου)

30. Την Τιμιωτέραν

31. Άπας Γηγενής

32. Τοις Μαθηταίς Συνέλθωμεν - Εξαποστειλάρια

33. Πάσα Πνοή - Αίνοι

34. Αινείτε Αυτόν

35. Υμνούμεν Σου Χριστέ - Στιχηρά

36. Ο Σταυρόν Υπομείνας

37. Ο Τον Άδην Σκυλεύσας

38. Την Θεοπρεπή Σου

39. Εις Το Όρος - Εωθινόν Δοξαστικόν

40. Υπερευλογημένη

41. Δοξολογία - Μανουήλ Πρωτ. (Ήχος Α΄)

42. Άγιος Ο Θεός Ασματικόν

43. Σήμερον Σωτηρία

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα