Πρακτική Οκτάηχος - Εσπερινός - Ήχος Βαρύς, Πλ. Δ΄

Πρακτική Οκτάηχος - Εσπερινός - Ήχος Βαρύς, Πλ. Δ΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD2490
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον Εσπερινό του Σαββάτου, αφορά τους ήχους : Βαρύ και Πλ. Δ΄. Συνοδεύει την Πρακτική Οκτάηχο της Κυριακής.Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Βαρύς

 2. Κατευθυνθήτω - Ήχος Βαρύς

 3. Θου Κύριε - Ήχος Βαρύς

 4. Δεύτε Αγλλιασώμεθα - Στιχηρά Αναστάσιμα

 5. Σταυρόν Υπέμεινας

 6. Απόστολοι Ιδόντες

 7. Καν Συνελήφθης Χριστέ

 8. Διαβητικήν Προφητείαν

 9. Μήτερ Μεν Εγνώσθης - Θεοτοκίον

10. Φως Ιλαρόν

11. Προκείμενον - Σαββάτω

12. Προκείμενον - Κυριακή

13. Προκείμενον - Δευτέρα

14. Προκείμενον - Τρίτη

15. Προκείμενον - Τετάρτη

16. Προκείμενον - Πέμπτη

17. Προκείμενον - Παρασκευή

18. Ανέστης Εκ Του Τάφου - Απόστιχα

19. Τον Αναστάντα

20. Υπό Τον Άδην

21. Φοβερός Ώφθης Κύριε

22. Υπό Την Σην - Θεοτοκίον (Αργόν)

23. Υπό Την Σην - Θεοτοκίον (Σύντομον)

24. Κατέλυσας - Απολυτίκιον

25. Ως Της Ημών Αναστάσεως - Θεοτοκίον

26. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Πλ. Δ '

27. Κατευθυνθήτω - Ήχος Πλ. Δ΄

28. Θου Κύριε - Ήχος Πλ. Δ΄

29. Εσπερινόν Ύμνον - Στιχηρά Αναστάσιμα

30. Κύριε Κύριε

31. Χαίρε Σιών Αγία

32. Ο Εκ Θεού Πατρός

33. Ο Βασιλεύς - Θεοτοκίον (Αργόν)

34. Ανήλθες - Απόστιχα

35. Χριστόν

36. Ψαλμοίς Και Ύμνοις

37. Ω Δέσποτα

38. Ανύμφευτε Παρθένε (Σύντομον)

39. Ανύμφευτε Παρθένε - Δόξα Και Νυν (Αργόν)

40. Εξ Ύψους Κατήλθες - Απολυτίκιον

41. Ο Δι Ημάς Γεννηθείς - Θεοτοκίον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα