Πρακτική Οκτάηχος - Εσπερινός - Ήχος Πλ. Α΄, Πλ. Β΄

Πρακτική Οκτάηχος - Εσπερινός - Ήχος Πλ. Α΄, Πλ. Β΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD2480
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον πλ. α΄ και πλ. β΄ ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Εσπερινό . Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Πλ. Α΄

 2. Κατευθυνθήτω - Ήχος Πλ. Α΄

 3. Θου Κύριε - Ήχος Πλ. Α΄

 4. Δια Του Τιμίου Σου - Στιχ. Αναστάσιμα

 5. Ο Την Ανάστασιν

 6. Μέγα Θαύμα

 7. Εσπερινήν Προσκύνησιν

 8. Εν Τη Ερυθρά - Δόξα Και Νυν (Αργόν)

 9. Φως Ιλαρόν

10. Προκείμενον - Σαββάτω

11. Προκείμενον - Κυριακή

12. Προκείμενον - Δευτέρα

13. Προκείμενον - Τρίτη

14. Προκείμενον - Τετάρτη

15. Προκείμενον - Πέμπτη

16. Προκείμενον - Παρασκευή

17. Σε Τον Σαρκωθέντα - Απόστιχα

18. Νυγείσης Σου

19. Ξένη Σου

20. Ο Δι Ημάς Σαρκί

21. Ναός Και Πύλη - Θεοτοκίον (Αργόν)

22. Ναός Και Πύλη - Θεοτοκίον (Σύντομον)

23. Τον Συνάναρχον - Απολυτίκιον

24. Χαίρε Πύλη - Θεοτοκίον

25. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Πλ. Β΄

26. Κατευθυνθήτω - Ήχος Πλ. Β΄

27. Θου Κύριε - Ήχος Πλ. Β΄

28. Νίκην Έχων - Στιχηρά Αναστάσιμα

29. Σήμερον Ο Χριστός

30. Σε Κύριε Τον Όντα

31. Εν Τω Σταυρώ Σου

32. Τις Μη Μακαρίσει Σε - Δόξα Και Νυν (Αργόν)

33. Την Ανάστασιν - Απόστιχα

34. Πύλας Συντρίψας

35. Ρεύσεως

36. Σταυρωθείς

37. Ο Ποιητής - Θεοτοκίον (Σύντομον)

38. Αγγελικαί Δυνάμεις - Απολυτίκιον

39. Ο Την Ευλογημένην - Θεοτοκίον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα