Πρακτική Οκτάηχος - Εσπερινός - Ήχος Α΄, Β΄

Πρακτική Οκτάηχος - Εσπερινός - Ήχος Α΄, Β΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD2460
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον α΄ και β΄ ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Εσπερινό . Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Α΄

 2. Κατευθυνθήτω - Ήχος Α΄

 3. Θου Κύριε - Ήχος Α΄

 4. Τας Εσπερινάς Ημών Ευχάς

 5. Κυκλώσατε Λαοί

 6. Δεύτε Λαοί

 7. Ευφράνθητε Ουρανοί

 8. Την Παγκόσμιον Δόξαν - Δόξα Και Νυν

 9. Φως Ιλαρόν

10. Προκείμενον - Σαββάτω

11. Προκείμενον - Κυριακή

12. Προκείμενον - Δευτέρα

13. Προκείμενον - Τρίτη

14. Προκείμενον - Τετάρτη

15. Προκείμενον - Πέμπτη

16. Προκείμενον - Παρασκευή

17. Τω Πάθει Σου Χριστέ

18. Αγαλλιάσθω

19. Βασιλεύς

20. Γυναίκες

21. Ιδού Πεπλήρωται - Δόξα Και Νυν (Αργόν)

22. Ιδού Πεπλήρωται - Δόξα Και Νυν (Σύντομον)

23. Του Λίθου Σφραγισθέντος - Απολυτίκιον

24. Του Γαβριήλ - Θεοτ

25. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Β΄

26. Κατευθυνθήτω - Ήχος Β΄

27. Θου Κύριε - Ήχος Β΄

28. Των Προ Αιώνων

29. Χριστός Ο Σωτήρ

30. Συν Αρχαγγέλοις

31. Σε Τον Σταυρωθέντα

32. Παρήλθεν - Δόξα Και Νυν

33. Η Ανάστασίς Σου - Απολυτίκιον

34. Δια ξύλου

35. Εν Τω Σταυρώ

36. Ζωοδότα Χριστέ

37. Ω Θαύματος - Δόξα Και Νυν (Αργόν)

38. Ω Θαύματος - Δόξα Και Νυν (Σύντομον)

39. Ότε Κατήλθες - Απολυτίκιον

40. Πάντα Υπέρ Έννοιαν - Δόξα Και Νυν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα