Πρακτική Οκτάηχος - Εσπερινός - Ήχος Γ΄, Δ΄

Πρακτική Οκτάηχος - Εσπερινός - Ήχος Γ΄, Δ΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD2470
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον γ΄ και δ΄ ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Εσπερινό . Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Γ΄

 2. Κατευθυνθήτω - Ήχος Γ΄

 3. Θου Κύριε - Ήχος Γ΄

 4. Τω Σω Σταυρώ - Στιχ. Αναστάσιμα

 5. Πεφώτισται Τα Σύμπαντα

 6. Δοξάζω Του Πατρός

 7. Τον Σταυρό Σου

 8. Πως Μη Θαυμάσωμεν

 9. Φως Ιλαρόν

10. Προκείμενον - Σαββάτω

11. Προκείμενον - Κυριακή

12. Προκείμενον - Δευτέρα

13. Προκείμενον - Τρίτη

14. Προκείμενον - Τετάρτη

15. Προκείμενον - Πέμπτη

16. Προκείμενον - Παρασκευή

17. Ω Τω Πάθει Σου - Απόστ

18. Η Ζωοδόχος Σου Έγερσις

19. Θεός Υπάρχων

20. Ίνα Το Γένος

21. Ασπόρως Εκ Θείου - Θεοτοκ. (Αργόν)

22. Ασπόρως Εκ Θείου - Θεοτοκ. (Σύντομον)

23. Ευφραινέσθω Τα Ουράνια - Απολυτίκιον

24. Σε Την Μεσιτεύσασαν - Θεοτοκίον

25. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Δ΄

26. Κατευθυνθήτω - Ήχος Δ΄

27. Θου Κύριε - Ήχος Δ΄

28. Τον Ζωοποιόν Σου - Στιχ. Αναστάσ

29. Του Ξύλου

30. Πύλας Άδου

31. Δεύτε Ανυμνήσωμεν

32. Ο Δια Σε Θεοπάτωρ - Δόξα Και Νυν

33. Κύριε Ανελθών - Απόστιχα

34. Κρεμάμενος

35. Λαός Παράνομος

36. Μετά Δακρύων

37. Νεύσων Παρακλήσεσι - Θεοτοκίον (Αργόν)

38. Νεύσων Παρακλήσεσι - Θεοτοκίον (Σύντομον)

39. Το Φαιδρόν Της Αναστάσεως - Απολυτίκιον

40. Το Απ' Αιώνος Απόκρυφον - Θεοτοκίον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα