Ύμνοι Χριστουγέννων

Ύμνοι Χριστουγέννων

ΟΧΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0280
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει διάφορους Ύμνους Χριστουγέννων και δεν συνοδεύει απαραίτητα κάποιο βιβλίο. Ανήκει στην Μουσική Ανθολογία. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Δεύτε Ίδωμεν Πιστοί

 2. Τι Θαυμάζεις Μαριάμ

 3. Χριστός Γεννάται

 4. Έσωσε Λαόν

 5. Τω Προ Των Αιώνων

 6. Νεύσον Προς Ύμνους

 7. Θεός Ων Ειρήνης

 8. Επεσκέψατο Ημάς

 9. Αίνοι - Πάσα Πνοή

10. Ευφραίνεσθαι Δίκαιοι

11. Ο Πατήρ Ευδόκησεν

12. Σήμερον Ο Χριστός

13. Η Παρθένος Σήμερον

14. Τα Σύμπαντα Σήμερον

15. Θ΄ Ωδή Των Χριστουγέννων

16. Μυστήριον Ξένον

17. Νεηγενές Μάγων

18. Στέργειν Μεν Ημάς

19. Μυστήριον Ξένον - Αργή Καταβασία Θ΄Ωδής

20. Τι Σοι Προσενέγκωμεν Χριστέ

21. Τάδε Λέγει Ιωσήφ

22. Λαθών Ετέχθεις

23. Η Γέννησίς Σου Χριστέ

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα