Μουσικόν Πεντηκοστάριον - Κυριακή του Πάσχα

Μουσικόν Πεντηκοστάριον - Κυριακή του Πάσχα

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0730
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει τους Ύμνους του Πεντηκοσταρίου και συγκεκριμένα την Κυριακή του Πάσχα. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Πεντηκοσταρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του μπορείτε να τα δείτε στο οπισθόφυλλο.

1. Δεύτε Λάβετε Φως

2. Την Ανάστασίν Σου

3. Έτερον - Αργόν

4. Χριστός Ανέστη

5. Έτερον - 2

6. Έτερον - 3

7. Έτερον - Αργόν

8. Αναστάσεως Ημέρα - Ωδή Α΄

9. Χριστός Ανέστη

10. Αναστάς Ο Ιησούς

11. Δεύτε Πώμα - Ωδή Γ΄

12. Προλαβούσαι

13. Επί Της Θείας Φυλακής - Ωδή Δ΄

14. Ορθρίσωμεν - Ωδή Ε΄

15. Κατήλθες - Ωδή ΣΤ΄

16. Ο Παίδας - Ωδή Ζ΄

17. Αυτή Η Κλητή - Ωδή Η΄

18. Φωτίζου Φωτίζου - Ωδή Θ΄

19. Χριστός Ανέστη

20. Αναστάς Ο Ιησούς

21. Σαρκί Υπνώσας

22. Πάσα Πνοή

23. Αινείτε Αυτόν

24. Υμνούμεν Σε Χριστέ

25. Ο Σταυρόν Υπομείνας

26. Ο Τον Άδην

27. Την Θεοπρεπή Σου

28. Πάσχα Ιερόν

29. Δεύτε Αποθέας

30. Αι Μυροφόροι

31. Πάσχα Το Τερπνόν

32. Αναστάσεως Ημέρα - Δόξα Και Νυν

33. Εν Εκκλησίαις

34. Προλαβούσαι

35. Ει Και Εν Τάφω

36. Σώμα Χριστού - Με Κράτημα

37. Η Του Στόματός Σου

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα