Μεγάλη Εβδομάδα - Μεγάλη Παρασκευή Εσπέρας

Μεγάλη Εβδομάδα - Μεγάλη Παρασκευή Εσπέρας

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0560
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει τους Ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος και συγκεκριμένα την Μεγάλη Παρασκευή Εσπέρας. Συνοδεύει το βιβλίο της Μεγάλης Εβδομάδος (Μουσικό & Πρακτικό). Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

1. Θεός Κύριος - Ο Ευσχήμων Ιωσήφ

2. Ότε Κατήλθες

3. Ταις Μυροφόροις Γυναιξί

4. Σινδόνι Καθαρά - Κάθισμα

5. Δείξον Ημίν Ως Προείπας (Δόξα)- Εξέστησαν Χοροί (Και Νυν)

6. Κύματι Θαλάσσης - Κανόνας - Ωδή Α΄

7. Σε Τον Επί Υδάτων - Ωδή Γ΄

8. Τον Τάφον Σου Σωτήρ - Κάθισμα

9. Την Εν Σταυρώ Σου - Ωδή Δ΄

10. Θεοφανείας Σου Χριστε΄- Ωδή Ε΄

11. Συνεσχέθει Αλλού Κατεσχέθει - Ωδή ΣΤ΄

12. Άφραστον Θαύμα - Ωδή Ζ΄

13. Έκστηθι Φρίττων Ουρανέ - Ωδή Η΄

14. Μη Εποδύρου Μου Μήτερ - Ωδή Θ΄

15. Άγιος Κύριος

16. Πάσα Πνοή - Αίνοι

17. Αινείτε Αυτόν

18. Σήμερον Συνέχει Τάφος

19. Τι Το Ορώμενον Θέαμα

20. Δεύτε Ίδωμεν

21. Ητήσατο Ιωσήφ Το Σώμα

22. Την Σήμερον Μυστικώς - Δόξα

23. Υπερευλογημένη - Και Νυν

24. Ότε Κατήλθες

25. Ταις Μυροφόροις Γυναιξί

26. Ο Ευσχήμων Ιωσήφ

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα