Εκκλησιαστικοί Ύμνοι Εσπερινού και Όρθρου

Βυζαντινοί Εκκλησιαστικοί Ύμνοι Εσπερινού και Όρθρου

ΝΑΙ, Χορωδιακό


 

7.00

CD0320
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει διάφορους ύμνους του Εσπερινού και του Όρθρου του α΄ ήχου, και ανήκει στην Μουσική Ανθολογία. Δεν συνοδεύει κάποιο βιβλίο. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Ανοιξαντάρια (Ήχος Πλ. Δ΄)

 2. Αντανελείς Το Πνεύμα Αυτών

 3. Εξαποστελείς Το Πνεύμα Σου

 4. Ήτω Η Δόξα Κυρίου

 5. Ο Επιβλέπων Επί Την Γην

 6. Άσω Τω Κυρίω

 7. Ευλόγει Η Ψυχή Μου Τον Κύριον

 8. Δόξα Και Νυν - Αλληλούια

 9. Αλληλούια

10. Κύριε Εκέκραξα

11. Κατευθυνθήτω

12. Τας Εσπερινάς Ημών Ευχάς

13. Κυκλώσατε Λαοί Σιών

14. Τω Ζωοδόχω Σου Τάφω

15. Την Παγκόσμιον Δόξαν - Δοξαστικόν

16. Φως Ιλαρόν (Ήχος Β΄)

17. Τις Θεός Μέγας - Προκείμενον (Ήχος Βαρύς)

18. Θεοτόκε Παρθένε (Ήχος Πλ. Α΄)

19. Θεός Κύριος

20. Του Λίθου Σφραγισθέντος

21. Του Γαβριήλ - Καθίσματα Αναστάσιμα (Ήχος Α΄)

22. Τον Τάφον Σου Σωτήρ

23. Σταυρώ Προσηλωθείς

24. Μητέρα Σε Θεού

25. Γυναίκες Προς Το Μνήμα

26. Τοις Μαθηταίς - Εξαποστειλάριον Α΄

27. Αίνοι Ήχου Α΄

28. Αινείται Αυτόν

29. Υμνούμεν Σου Χριστέ

30. Ο Σταυρόν Υπομείνας

31. Ο Τον Άδην Σκυλεύσας

32. Εις Το Όρος - Δόξα - Εωθινόν Α΄

33. Δοξολογία Αργή (Άγια)

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα