Οκτώηχος της Κυριακής - Ήχος Πλ. Δ΄

Οκτώηχος της Κυριακής - Ήχος Πλ. Δ΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0920
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον πλ. δ΄ ήχο της Οκτωήχου της Κυριακής.Συνοδεύει τα βιβλία "Βυζαντινός Εσπερινός" & "Βυζαντινός Όρθρος". Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Εσπερινόν Ύμνον - Στιχηρά

 4. Κύριε Κύριε Μη Απορρίψης Ημάς

 5. Χαίρε Σιών Αγία

 6. Ο Εκ Θεού Πατρός Λόγος

 7. Ο Βασιλεύς Των Ουρανών - Δόξα Και Νυν

 8. Ανήλθες Επί Σταυρού - Απόστιχα

 9. Χριστόν Δοξολογήσωμεν

10. Ψαλμοίς Και Ύμνοις

11. Ω Δέσποτα Των Απάντων

12. Ανύμφευτε Παρθένε - Δόξα Και Νυν (Σύντομον)

13. Ανύμφευτε Παρθένε - Δόξα Και Νυν (Αργόν)

14. Θεός Κύριος

15. Εξ' Ύψους Κατήλθες - Απολυτίκιον

16. Ο Δι' Ημάς Γεννηθείς - Θεοτοκίον

17. Ανέστης Εκ Νεκρών - Καθίσματα

18. Αναστάς Εκ Του Τάφου

19. Την Ουράνιον Πύλην

20. Άνθρωποι Το Μνήμα Σου

21. Εκ Νεότητός Μου Ο Εχθρός Με Πειράζει - Αναβαθμοί (Αντίφωνον Α')

22. Η Καρδία Μου - Αναβαθμοί (Αντίφωνον Β')

23. Εκέκραξά Σοι Κύριε - Αναβαθμοί (Αντίφωνον Γ')

24. Ιδού Δη Τι Καλόν - Αναβαθμοί (Αντίφωνον Δ')

25. Αρματηλάτην Φαραώ - Ο Κανών

26. Την Παντοδύναμον Χριστού

27. Ως Ευπρεπής Ταις Γυναιξί

28. Δεδοξασμένα Περι Σου

29. Πάσα Πνοή - Αίνοι

30. Αινείτε Αυτόν

31. Κύριε Ει Και Κριτηρίω

32. Κύριε Ει Και Ως Νεκρόν

33. Κύριε Όπλον Κατά Του Διαβόλου

34. Ο Άγγελός Σου Κύριε

35. Τα της Μαρίας Δάκρυα - Εωθινόν Η΄

36. Φανερών Εαυτόν - Εωθινόν ΙΑ΄

37. Δοξολογία (Ήχος Πλ. Δ΄)

38. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

39. Σήμερον Σωτηρία

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα