Οκτώηχος της Κυριακής - Ήχος Βαρύς

Οκτώηχος της Κυριακής - Ήχος Βαρύς

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0910
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον βαρύ ήχο της Οκτωήχου της Κυριακής.Συνοδεύει τα βιβλία "Βυζαντινός Εσπερινός" & "Βυζαντινός Όρθρος". Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Δεύτε Αγαλλιασώμεθα Τω Κυρίω - Στιχηρά

 4. Σταυρόν Υπέμεινας Σωτήρ

 5. Απόστολοι Ιδόντες

 6. Καν Συνελήφθης Χριστέ

 7. Δαυιτικήν Προφητείαν

 8. Μητηρ Μεν Εγνώσθης - Δόξα Και Νυν

 9. Ανέστης Εκ Του Τάφου - Απόστιχα

10. Τον Αναστάντα Εκ Νεκρών

11. Υπό Τον Άδην

12. Φοβερός Ώφθης

13. Υπό Την Σην Δέσποινα - Δόξα Και Νυν (Σύντομον)

14. Υπό Την Σην Δέσποινα - Δόξα Και Νυν (Αργόν)

15. Θεός Κύριος

16. Κατέλυσας Τω Σταυρώ Σου - Απολυτίκιον

17. Ως Της Ημών Αναστάσεως - Θεοτοκίον

18. Η Ζωή Εν Τάφω - Καθίσματα

19. Τη Τριημέρω Ταφή Σου

20. Τον Σταυρωθέντα Υπέρ Ημών

21. Εσφραγισμένου Του Μνήματος

22. Την Αιχμαλωσίαν Σιών - Αναβαθμοί (Αντίφωνον Α')

23. Εαν Μη Κύριος - Αναβαθμοί (Αντίφωνον Β')

24. Οι Φοβούμενοι τον Κύριον - Αναβαθμοί (Αντίφωνον Γ')

25. Νεύσει Σου Προς Γεώδη - Ο Κανών

26. Κέκριται Του Θανάτου

27. Άδης Προσπελάσας

28. Λέλυνται Αι Οδύναι

29. Πάσα Πνοή - Αίνοι

30. Αινείτε Αυτόν

31. Ανέστη Χριστός Εκ Νεκρών

32. Ανάστασιν Χριστού

33. Χριστού Την Ανάστασιν

34. Τι Ανταποδώσωμεν Τω Κυρίω

35. Ιδού Σκοτία Και Πρωί - Εωθινόν Ζ΄

36. Δοξολογία (Ήχος Βαρύς)

37. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

38. Σήμερον Σωτηρία

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα