Οκτώηχος της Κυριακής - Ήχος Δ΄

Οκτώηχος της Κυριακής - Ήχος Δ΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0880
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον δ΄ ήχο της Οκτωήχου της Κυριακής.Συνοδεύει τα βιβλία "Βυζαντινός Εσπερινός" & "Βυζαντινός Όρθρος". Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Τον Ζωοποιόν Σου Σταυρόν - Στιχηρά

 4. Του Ξύλου Της Παρακοής

 5. Πύλας Άδου Συνέτριψας Κύριε

 6. Δεύτε Ανυμνήσωμεν

 7. Ο Διά Σε Θεοπάτωρ Προφήτης - Δόξα Και Νυν

 8. Κύριε Ανελθών Εν Τω Σταυρώ - Απόστιχα

 9. Κρεμάμενος Επι Ξύλου

10. Λαός Παράνομος Χριστέ

11. Με Τα Δακρύων Γυναίκες

12. Νεύσον Παρακλήσεσι - Δόξα Και Νυν (Σύντομον)

13. Νεύσον Παρακλήσεσι - Δόξα Και Νυν (Αργόν)

14. Θεός Κύριος

15. Το Φαιδρόν της Αναστάσεως - Απολυτίκιον

16. Το Απ' Αιώνος Απόκρυφον - Θεοτοκίον

17. Αναβλέψασθαι Του Τάφου - Καθίσματα

18. Εκουσία Σου Βουλή

19. Κατεπλάγη Ιωσήφ

20. Ανέστης Ως Αθάνατος

21. Εκ Νεότητός Μου - Αναβαθμοί (Αντίφωνον Α')

22. Εκέκραξά Σοι Κύριε - Αναβαθμοί (Αντίφωνον Β')

23. Η Καρδία Μου Προς Σε - Αναβαθμοί (Αντίφωνον Γ')

24. Θαλάσσης Το Ερυθραίον Πέλαγος - Ο Κανών

25. Υψωθής Την Ημετέραν

26. Εν Τάφω Σωματικώς

27. Ασπόρως Τω Του Πατρός

28. Πάσα Πνοή - Αίνοι

29. Αινείτε Αυτόν

30. Ο Σταυρόν Υπομείνας

31. Εν Τω Σταυρώ Σου Χριστέ

32. Τω Σω Σταυρώ Χριστέ Σωτήρ

33. Των Πατρικών Σου Κόλπων

34. Όρθρος Ην Βαθύς - Εωθινόν Δ΄

35. Δοξολογία (Ήχος Δ΄)

36. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα