• Αποθήκευση 29%
Παραλειπόμενα του Τριωδίου (3)

Παραλειπόμενα του Τριωδίου (3)

ΝΑΙ, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

5.00

Κερδίζετε: 2.00 (29%)
CD2590
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει διάφορους ύμνους του Τριωδίου και είναι συμπληρωματικό στην σειρά CD του τριωδίου, και συνοδεύει το Μουσικό Τριώδιο στην σελίδα 455. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Απόστολος Καλπακίδης με την επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του (Κεκραγάρια κατ'ήχον - Κατανυκτικά - Μετ' Απόδειπνον) είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Α΄

 2. Κατευθυνθήτω - Ήχος Α΄

 3. Ότι Το Πέλαγος

 4. Ότι Εννοίας Πονηραίς

 5. Άλλος Σε Κόσμος

 6. Μη Αποδοκιμάσης Με

 7. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Β΄

 8. Κατευθυνθήτω - Ήχος Β΄

 9. Ήμαρτον Εις Σε

10. Κράζω Σοι Σωτήρ

11. Των Πεπραγμένων Μοι

12. Τας Ανομίας Μου

13. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Γ΄

14. Κατευθυνθήτω - Ήχος Γ΄

15. Εσπερινόν Ύμνον

16. Σώσον Με Κύριε

17. Τον Διεσπαρμένον Μου

18. Πολάκις Την Υμνωδίαν Εκτελών

19. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Δ΄

20. Κατευθυνθήτω - Ήχος Δ΄

21. Ήθελον Δάκρυσιν

22. Τις Χειμαζόμενος

23. Πλύνον Με Τοις Δάκρυσίν Μου

24. Πρόβατον Ειμί

25. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Πλ. Α΄

26. Κατευθυνθήτω - Ήχος Πλ. Α΄

27. Κύριε Αμαρτάνων

28. Κύριε Και Τον Φόβον Σου

29. Οίμοι Τι Ομοιωθήν

30. Τα Πλήθη Των Πταισμάτων Μου

31. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Πλ. Β΄

32. Κατευθυνθήτω - Ήχος Πλ. Β΄

33. Μετάνοιαν Ου Κέκτημαι

34. Εν Τη Φρικτή

35. Τα Της Καρδίας Μου

36. Γυμνόν Με Εύρον

37. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Βαρύς

38. Κατευθυνθήτω - Ήχος Βαρύς

39. Ως Ο Άσωτος Υιός

40. Ως Ο Περιπεσών

41. Ως Την Συκήν

42. Ως Ήλιος Υπάρχων

43. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος Πλ. Δ΄

44. Κατευθυνθήτω - Ήχος Πλ. Δ΄

45. Σε Τον Βασιλέα

46. Αθάνατος Υπάρχουσα

47. Δάκρυα Μοι Δος

48. Όταν Λάβω Κατά Νουν

49. Μεθ' Ημών Ο Θεός - Μέγα Απόδειπνον

50. Η Ασώματος Φύσις

51. Παναγία Δέσποινα

52. Κύριε Των Δυνάμεων

53. Παναγία Θεοτόκε

54. Την Πάσαν Ελπίδαν Μου

55. Πάντων Προστατεύεις

56. Σφαγήν Σου Την Άδικον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα