Αργά Ιδιόμελα Μ. Τεσσαρακοστής και Προκείμενα

Αργά Ιδιόμελα Μ. Τεσσαρακοστής και Προκείμενα

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD1050
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει τα αργά Ιδιόμελα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και τα Προκείμενα. Συνοδεύει το βιβλίο του Μουσικού Τριωδίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Έλαμψεν Η Χάρις Σου (Ήχος Δ΄)

 2. Δεύτε Εκκαθάρωμεν (Ήχος Πλ. Δ΄)

 3. Χαλινούς Αποπτύσας (Ήχος Πλ. Δ΄)

 4. Ατενίσαι Το Όμμα (Ήχος Πλ. Δ΄)

 5. Ο Τον Αμπελώνα Φυτεύσας (Ήχος Βαρύς)

 6. Λησταίς Λογισμοίς (Ήχος Πλ. Β΄)

 7. Θαυμαστή Του Σωτήρος (Ήχος Πλ. Β΄)

 8. Μη Αποστέψεις - Μέγα Προκείμενον (Ήχος Πλ. Δ΄)

 9. Έδωκας Κληρονομίαν - Μέγα Προκείμενον (Ήχος Πλ. Δ΄)

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα