Μεγάλη Εβδομάδα - Μεγάλο Σάββατο Πρωί

Μεγάλη Εβδομάδα - Μεγάλο Σάββατο Πρωί

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0570
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει τους Ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος και συγκεκριμένα το Μεγάλο Σάββατο Πρωί. Συνοδεύει το βιβλίο της Μεγάλης Εβδομάδος (Μουσικό & Πρακτικό). Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

1. Κύριε Εκέκραξα

2. Κατευθυνθήτω

3. Τας Εσπερινάς Ημών Ευχάς

4. Κυκλώσατε Λαοί Σιών

5. Δεύτε Λαοί Υμνήσωμεν

6. Τω Πάθει Σου Χριστέ

7. Σήμερον Ο Άδης Στενών Βοά

8. Σήμερον Ο Άδης

9. Σήμερον Ο Άδης

10. Την Σήμερον Μυστικώς - Δόξα

11. Την Παγκόσμιον Δόξαν - Και Νυν

12. Φως Ιλαρόν

13. Τον Κύριον Υμνείτε

14. Όσοι Εις Χριστόν - Δύναμις Σύντομον

15. Ανάστα Ο Θεός (Αργόν) - Έτερον

16. Σιγήσατω Πάσα Σαρξ Βροτεία

17. Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου (Σύντομη)

18. Σε Υμνούμεν

19. Την Γαρ Σην Μήτραν (Ήχος Πλ. Α΄)

20. Επί Σοι Χαίρει (Ήχος Πλ. Δ΄)

21. Εξηγέρθη Ως Ο Ύπνων (Ήχος Α΄) - Κοινωνικόν

22. Μνήσθητι Έυσπλαγχνε

23. Ειη Το Όνομα Κυρίου

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα