Μεγάλη Εβδομάδα - Μεγάλη  Τρίτη Εσπέρας

Μεγάλη Εβδομάδα - Μεγάλη Τρίτη Εσπέρας

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0520
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει τους Ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος και συγκεκριμένα την Μεγάλη Τετάρτη Εσπέρας. Συνοδεύει το βιβλίο της Μεγάλης Εβδομάδος (Μουσικό & Πρακτικό). Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

1. Εκ Νυκτός Ορθρίζει - Αλληλούια

2. Δικαιοσύνην Μάθετε - Αλληλούια

3. Ζήλος Λήψεται - Αλληλούια

4. Ιδού ο Νυμφίος έρχεται

5. Πόρνη προσήλθε σοι

6. Ιούδας ο Δόλιος

7. Η πόρνη εν κλαυθμώ

8. Της πίστεος - Ωδή Γ΄

9. Ρήμα Τυράννου - Ωδή Η΄

10. Ψυχαίς καθαραίς - Ωδή Θ΄

11. Τον Νυμψώνα σου βλέπω - Εξαποστειλάριον

12. Πάσα πνοή

13. Αινείτε Αυτόν

14. Σε τον της Παρθένου Υιόν

15. Τον πολύτιμητον μύρον

16. Ότε η αμαρτωλός

17. Ω της Ιούδα αθλιότητος

18. Η αμαρτωλός έδραμε - Δόξα

19. Η Βεβυθησμένη τη αμαρτία - Και νυν

20. Σήμερον ο Χριστός

21. Ήπλωσεν η πόρνη

22. Προσήλθε γυνή

23. Η απεγνωσμένην δια τον βίον 

24. Κύριε η εν πολλαίς - Δόξα και νυν - Τροπάριο Κασσιανής Μοναχής

 

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα