Μεγάλη Εβδομάδα - Μεγάλη Δευτέρα Εσπέρας

Μεγάλη Εβδομάδα - Μεγάλη Δευτέρα Εσπέρας

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0510
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει τους Ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος και συγκεκριμένα την Μεγάλη Τρίτη Εσπέρας. Συνοδεύει το βιβλίο της Μεγάλης Εβδομάδος (Μουσικό & Πρακτικό). Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

1. Εκ Νυκτός Ορθρίζει - Αλληλούια

2. Δικαιοσύνην Μάθετε - Αλληλούια

3. Ζήλος Λήψεται - Αλληλούια

4. Ιδού Ο Νυμφίος Έρχεται

6. Τον Νυμφίον αδελφοί

7. Βουλευτήριον Σωτήρ

8. Ο Ιούδας τη γνώμη

9. Η των Αχώρητον Θεόν - Ωδή Θ΄

10. Τον Νυμφώνα Σου Βλέπω - Εξαποστειλάριον

11. Πάσα Πνοή - Αίνοι

12. Αινείται Αυτόν

13. Εν ταις λαμπρότησι των Αγίων σου

14. Ω της Ψυχής ραθυμία

15. Του κρύψαντος το τάλαντον

16. Δεύτε πιστοί

17.Οταν έλθεις εν Δόξη

18. Ο Νυμφίος ο καλλει

19. Ιδού σοι το τάλαντον

 

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα