Μεγάλη Εβδομάδα - Κυρ. Βαίων & Μεγάλη Δευτέρα

Μεγάλη Εβδομάδα - Κυριακή των Βαΐων

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0500
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει τους Ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος και συγκεκριμένα κυρίως την Μεγάλη Δευτέρα. Συνοδεύει το βιβλίο της Μεγάλης Εβδομάδος (Μουσικό & Πρακτικό). Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

1. Εκ Νυκτός Ορθρίζει - Αλληλούια

2. Δικαιοσύνην μάθετε - Αλληλούια

3. Ζήλος λήψεται

4. Ιδού ο Νυμφίος έρχεται

5. Τα πάθη τα Σεπτά

6. Αόρατε κριτά

7. Των παθών του Κυρίου

8. Το την άβατον

9. Εφριξε Παίδων

10. Εμεγάλυνας Χριστέ

11. Τον νυμφώνα σου βλέπω

12. Πάσα πνοή

13. Αινείτε Αυτόν

14. Ερχόμενος ο Κύριος

15. Φθάσαντες πιστοί

16. Κύριε ερχόμενος

17. Κύριε προς το Μυστήριον

18. Κύριε τα τελειώτατα

19. Της ξηρανθείσης συκής

20. Δευτέραν Εύαν - Δόξα και νυν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα