Βυζαντινή Θεία Λειτουργία (Ήχος Πλ. Δ΄)

ΝΑΙ, Χορωδιακό


 

7.00

CD0480
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει όλα την Βυζαντινή Θεία Λειτουργία σε ήχο πλ. δ΄, και συνοδεύει τη Βυζαντινή Θεία Λειτουργία. Ψάλλει η βυζαντινή χορωδία του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

1. Τα Ειρηνικά - Κύριε Ελέησον

2. Α΄ Αντίφωνον - Ταις Πρεσβείες

3. Β΄ Αντίφωνον - Σώσον Ημάς

4. Ότι Σον Το Κράτος

5. Εξύψους Κατήλθες

6. Σοφία Ορθοί - Δεύτε Προσκυνήσωμεν

7. Προστασία Των Χριστιανών

8. Ότι Άγιος Ει Ο Θεός - Τρισάγιον Αποστόλου

9. Δύναμις

10. Όπως Υπό Του Κράτους Σου

11. Χερουβικός Ύμνος

12. Ταις Αγγελικαίς

13. Πληρωτικά - Κύριε Ελέησον

14. Αγαπήσωμεν Αλλήλους - Αγαπήσωσε Κύριε

15. Στώμεν Καλώς - Έλεον Ειρήνης

16. Η Χάρις Του Κυρίου - Και Μετά Του Πνεύματός Σου

17. Άνω Σχώμεν - Έχομεν Προς Τον Κύριον

18. Ευχαριστήσωμεν Τω Κυρίω - Άξιον και Δίκαιον

19. Τον Επινίκιον Ύμνον - Άγιος Άγιος

20. Λάβετε Φάγετε - Πίετε Εξ Αυτού - Σε Υμνούμεν

21. Εξαιρέτως - Άξιον Εστίν

22. Κυριελεησάρια

23. Εις Άγιος

24. Ευλόγει Η Ψυχή Μου

25. Σώσον Ο Θεός - Είδομεν Το Φως

26. Ειη Το Όνομα Κυρίου

27. Τον Ευλογούντα - Δι' Ευχών

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα