Ψαλτικά Βοηθήματα Εσπερινού, Όρθρου & Θείας Λειτουργίας

Ψαλτικά Βοηθήματα Εσπερινού, Όρθρου & Θείας Λειτουργίας

ΟΧΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0640
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για διάφορα ψαλτικά βοηθήματα. Περιλαμβάνει το Κύριε Εκέκραξα και Κατευθυνθήτω κατ' ήχον, το Θεός Κύριος και Αναστάσιμα Απολυτίκια κατ' ήχον και τους ύμνους της Απολύσεως. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 

1. Κύριε Εκέκραξα (Ήχος Α΄)

2. Κατευθυνθήτω

3. Κύριε Εκέκραξα (Ήχος Β΄)

4. Κατευθυνθήτω

5. Κύριε Εκέκραξα (Ήχος Γ΄)

6. Κατευθυνθήτω

7. Κύριε Εκέκραξα (Ήχος Δ΄)

8. Κατευθυνθήτω

9. Κύριε Εκέκραξα (Ήχος Πλ. Α΄)

10. Κατευθυνθήτω

11. Κύριε Εκέκραξα (Ήχος Πλ. Β΄)

12. Κατευθυνθήτω

13. Κύριε Εκέκραξα (Ήχος Βαρύς)

14. Κατευθυνθήτω

15. Κύριε Εκέκραξα (Ήχος Πλ. Δ΄)

16. Κατευθυνθήτω

17. Θεός Κύριος - Του Λίθου (Ήχος Α΄)

18. Του Γαβριήλ

19. Θεός Κύριος - Ότε Κατήλθες (Ήχος Β΄)

20. Πάντα Υπέρ Έννοιαν

21. Θεός Κύριος - Ευφραινέσθω (Ήχος Γ΄)

22. Σε Την Μεσιτεύσασαν

23. Θεός Κύριος - Το Φαιδρόν (Ήχος Δ΄)

24. Το Απ' Αιώνος

25. Θεός Κύριος - Τον Συνάναρχον (Ήχος Πλ. Α΄)

26. Χαίρε Πύλη

27. Θεός Κύριος - Αγγελικαί Δυνάμεις (Ήχος Πλ. Β΄)

28. Ο Την Ευλογημένην

29. Θεός Κύριος - Κατέλυσας (Ήχος Βαρύς)

30. Ως Της Υμών

31. Θεός Κύριος - Εξ' Ύψους (Ήχος Πλ. Δ΄)

32. Ο Δι Ημάς Γεννηθείς

33. Εις Άγιος

34. Είδομεν Το Φως

35. Ειη Το Όνομα

36. Τον Ευλογούντα

37. Τον Δεσπότην Και Αρχιερέα

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα