Νεκρώσιμος Ακολουθία

Νεκρώσιμος Ακολουθία

ΝΑΙ, Χορωδιακό


 

7.00

CD0610
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει την Νεκρώσιμον (εξώδιο) Ακολουθία, και συνοδεύει το βιβλίο "Μουσικόν Εγκόλπιον του Ιεροψάλτου" και το αντίστοιχο βιβλίο σπιράλ. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

1. Στάσις Α΄

2. Στάσις Β΄

3. Στάσις Γ΄

4. Ευλογητάρια

5. Ο Πάλαι Μεν

6. Εικών Ειμί

7. Το Τριλαμπές

8. Χαίρε Σεμνή

9. Αλληλούια (Τρις)

10. Μετά Των Αγίων (Ήχος Πλ. Δ΄)

11. Μετά Των Αγίων (Ήχος Πλ. Α΄) - Έτερον

12. Ποια Του Βίου Τρυφή

13. Ως Άνθος Μαραίνεται

14. Πάντα Ματαιότης

15. Όντως Φοβερώτατον

16. Εμνήσθην Του Προφήτου

17. Αρχή Μοι Και Υπόστασις

18. Ανάπαυσον Σωτήρ

19. Θρηνώ Και Οδύρομαι

20. Ο Θάνατός Σου Κύριε

21. Αγνή Παρθένε Θεοτόκε

22. Μακαρισμοί

23. Ζωής Ο Κυριεύων

24. Ο Των Ψυχών Δεσπόζων

25. Χριστός Σε Αναπαύσοι

26. Εξέλθωμεν Και Ίδωμεν

27. Ακούσωμεν Τι Κράζει

28. Ανάρχω Και Γεννήσει Τε

29. Πως Εκ Μαζών Σου

30. Μακαρία Η Οδός

31. Ο Απόστολος

32. Το Ευαγγέλιον

33. Δεύτε Τελευταίον Ασπασμόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα