Ακολουθίες Μυστηρίων

Ακολουθίες Μυστηρίων

ΟΧΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0620
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται διάφορες ακολουθίες μυστηρίων και διάφορα ψαλτικά βοηθήματα. Περιλαμβάνει την Βάπτιση, τον Γάμο, την Αρτοκλασία, και το Μνημόσυνο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Συνοδεύει το βιβλίο "Μουσικόν Εγκόλπιον του Ιεροψάλτου". Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 

1. Δόξα Και Νυν

2. Δόξα Σοι Κύριε

3. Δόξα Σοι Ο Θεός

4. Αλληλούια

5. Μακάριοι Ων Αφέθησαν

6. Χιτώνα Μοι Παράσχου

7. Σταυρόν Χαράξας

8. Ράβδος Εις Τύπον

9. Εισακήκοα

10. Ω Τρισμακάριστον

11. Νοτίου Θηρός

12. Εκνοόν Πρόσταγμα

13. Ευλογείται Παίδες

14. Μυστικός

15. Όσοι Εις Χριστόν

16. Έτερον

17. Έτερον (Αργόν)

18. Πάτερ Παντοκράτωρ

19. Του Σταυρού Σου Τον Τύπον

20. Κωνσταντίνος Σήμερον

21. Κύριε Ο Θεός Υμών

22. Ποτήριον Σωτηρίου

23. Ησαΐα Χόρευε

24. Άγιοι Μάρτυρες

25. Δόξα Σοι Χριστέ

26. Εν Τη Ερυθρά - Δόξα Και Νυν

27. Θεοτόκε Παρθένε (Σύντομον)

28. Έτερον Στιχηραρικόν

29. Πλούσιοι Επτώχευσαν (Ήχος Βαρύς)

30. Έτερον

31. Πλούσιοι Επτώχευσαν (Ήχος Πλ. Α΄)

32. Έτερον

33. Ευλογητάρια

34. Ο Πάλαι Μεν

35. Εικών Ειμί

36. Ανάπαυσον

37. Το Τριλαμπές - Δόξα

38. Χαίρε Σεμνή - Και Νυν

39. Αλληλούια

40. Μετά Των Αγίων (Ήχος Πλ. Δ΄)

41. Έτερον (Ήχος Πλ. Α΄)

42. Μετά Πνευμάτων

43. Εις Την Κατάπαυσίν Σου

44. Συ Ει Ο Θεός Ημών - Δόξα

45. Η Μόνη Αγνή - Και Νυν

46. Αιωνία Η Μνήμη

47. Έτερον (Ήχος Γ΄)

48. Έτερον (Ήχος Πλ. Α΄)

49. Δεδοξασμένα Περι Σού (Ήχος Α΄)

50. Διάσωσον Από Κινδύνων (Ήχος Β΄)

51. Εκ Παντίων Κινδύνων (Ήχος Δ΄)

52. Μακαρίζομέν Σε Θεοτόκε (Ήχος Πλ. Α΄)

53. Θεοτόκε Συ Ει Η Άμπελος (Ήχος Πλ. Β΄)

54. Τα Ουράνια Υμνεί Σε (Ήχος Πλ. Δ΄)

55. Δόξα Και Νυν (Ήχος Α΄)

56. Δόξα Και Νυν (Ήχος Β΄)

57. Δόξα Και Νυν (Ήχος Γ΄)

58. Δόξα Και Νυν (Ήχος Δ΄)

59. Δόξα Και Νυν (Ήχος Πλ. Α΄)

60. Δόξα Και Νυν (Ήχος Πλ. Β΄)

61. Δόξα Και Νυν (Ήχος Βαρύς)

62. Δόξα Και Νυν (Ήχος πλ. Δ΄)

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα