• Αποθήκευση 14%
Μουσικόν Εγκόλπιον των Ιερέων (Νο 256)

Μουσικόν Εγκόλπιον των Ιερέων (Νο 256)

ΝΑΙ, Μονωδιακό


Τιμή Τιμοκαταλόγου: 7.00  

6.00

Κερδίζετε: 1.00 (14%)
CD2560
Σε Απόθεμα
+

Το CD συνοδεύει το Μουσικό Εγκόλπιο των Ιερεών και συγκεκριμένα τις σελίδες 240 - 401. Περιέχει του Αίνους κατ' ήχον, και διάφορα Προσόμοια. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες : Γεώργιος Κακουλίδης και Ιωάννης Γιαννακούρος, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Πάσα Πνοή - Ήχος Α΄

 2. Αινείτε Αυτόν - Ήχος Α΄

 3. Πάσα Πνοή - Ήχος Β΄

 4. Αινείτε Αυτόν - Ήχος Β΄

 5. Πάσα Πνοή - Ήχος Γ΄

 6. Αινείτε Αυτόν - Ήχος Γ΄

 7. Πάσα Πνοή - Ήχος Δ΄

 8. Αινείτε Αυτόν - Ήχος Δ΄

 9. Πάσα Πνοή - Ήχος πλ. Α΄

10. Αινείτε Αυτόν - Ήχος πλ. Α΄

11. Πάσα Πνοή - Ήχος πλ. Β΄

12. Αινείτε Αυτόν - Ήχος πλ. Β΄

13. Πάσα Πνοή - Ήχος Βαρύς

14. Αινείτε Αυτόν - Ήχος Βαρύς

15. Πάσα Πνοή - Ήχος πλ. Δ΄

16. Αινείτε Αυτόν - Ήχος πλ. Δ΄

17. Τον Τάφον Σου Σωτήρ - Καθίσματα Προσόμοια

18. Την Ωραιότητα

19. Θείας Πίστεως

20. Κατεπλάγη Ιωσήφ

21. Ταχύ Προκατάλαβε

22. Την Σοφίαν Και Λόγον

23. Το Προσταχθέν

24. Τοις Μαθηταίς Συνέλθομεν - Προσόμοια Εξαποστειλάρια

25. Των Μαθητών Ορώντων Σε

26. Γυναίκες Ακουτίσθητε

27. Σαρκί Υπνώσας

28. Σταυρός Ο Φύλαξ

29. Επεσκέψατο Ημάς

30. Εν Πνεύματι Τω Ιερώ

31. Απόστολοι Εκ Περάτων

32. Ο Ουρανός Τοις Άστροις

33. Τον Νυμφώνα Σου Βλέπω

34. Τον Ληστήν Αυθημερόν

35. Των Ουρανίων Ταγμάτων - Προσόμοια Στιχηρά

36. Πανεύφημοι Μάρτυρες

37. Ω Του Παραδόξου

38. Νεφέλης Σε Φωτός

39. Ότε Εκ Του Ξύλου Σου

40. Οίκος Του Ευφραθά

41. Ποίοις Ευφημιών

42. Ως Γενναίον Εν Μάρτυσιν

43. Έδωκας Σημείωσιν

44. Ο Εξ Υψίστου

45. Ήθελον Δάκρυσιν

46. Χαίροις Ασκητικών

47. Όλην Αποθέμενοι

48. Αι Αγγελικαί

49. Εκ Γαστρός Ετέχθης

50. Τριήμερος Ανέστης

51. Ω Του Παραδόξου Θαύματος

52. Τι Υμάς Καλέσωμεν

53. Ο Εν Εδέμ Παράδεισος

54. Τα Άνω Ζητών - Προσόμοια Κοντάκια

55. Η Παρθένος Σήμερον

56. Εν Τοις Ροίθροις Σήμερον - Επεφάνης Σήμερον

57. Ο Υψωθείς Εν Τω Σταυρώ

58. Εν Σοι Μήτερ - Προσόμοια Απολυτίκια

59. Η Αμνάς Σου Ιησού

60. Και Τρόπων Μέτοχος

61. Ο Πάσης Δημιουργός

62. Ο Μάρτυς Σου Κύριε

63. Οι Μάρτυρές Σου Κύριε

64. Ο Θεός Των Πατέρων Ημών

65. Ο Επιβλέπων Επί Την Γην

66. Τα Άνω Ζητών

67. Ταχύ Προκατάλαβε

68. Τας Αλγηδόνας Των Αγίων

69. Της Ερήμου Πολίτης

70. Του Προφήτη Σου Μωησέως

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα