Μουσικόν Εγκόλπιον των Ιερέων (Νο 255)

Μουσικόν Εγκόλπιον των Ιερέων (Νο 255)

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD2550
Σε Απόθεμα
+

Το CD συνοδεύει το Μουσικό Εγκόλπιο των Ιερεών και συγκεκριμένα τις σελίδες 297 - 339. Περιέχει την Νεκρώσιμη ακολουθία και την τιμιωτέρα κατ' ήχον. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες : Γεώργιος Κακουλίδης και Ιωάννης Γιαννακούρος, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Άμωμοι - Νεκρώσιμος Ακολουθία

 2. Αι Χείραις Σου

 3. Και Ελεησόν Με

 4. Ευλογητάρια

 5. Μετά Των Αγίων

 6. Μετά Των Αγίων - Έτερον

 7. Ποία του Βίου - Ιδιόμελα

 8. Ως Άνθος Μαραίνεται

 9. Πάντα Ματαιότης

10. Όντως Φοβερότατον

11. Εμνήσθην Του Προφήτου

12. Αρχή Μοι Και Υπόστασις

13. Ανάπαυσον Σωτήρ

14. Θρηνώ Και Οδύρομαι

15. Ο Θάνατός Σου Κύριε

16. Αγνή Παρθένε

17. Μακαρισμοί

18. Μακαρία Η Οδός

19. Απόστολος

20. Ευαγγέλιον

21. Δεύτε Τελευταίον

22. Σήμερον Κρεμάται

23. Ήχος Α΄ - Η Τιμιωτέρα

24. Ήχος Β΄ - Η Τιμιωτέρα

25. Ήχος Γ΄ - Η Τιμιωτέρα

26. Ήχος Δ΄ - Η Τιμιωτέρα

27. Ήχος Πλ. Α΄ - Η Τιμιωτέρα

28. Ήχος Πλ. Β΄ - Η Τιμιωτέρα

29. Ήχος Πλ. Δ΄ - Η Τιμιωτέρα

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα