Μουσικόν Εγκόλπιον των Ιερέων (Νο 254)

Μουσικόν Εγκόλπιον των Ιερέων (Νο 254)

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD2540
Σε Απόθεμα
+

Το CD συνοδεύει το Μουσικό Εγκόλπιο των Ιερεών και συγκεκριμένα τις σελίδες 249 - 296. Περιέχει Προκείμενα και τις ακολουθίες, της Αρτοκλασίες, του μικρού Αγιασμού, του Γάμου, και της Βαπτίσεως. Ψάλλουν οι πρωτοψάλτες : Γεώργιος Κακουλίδης και Ιωάννης Γιαννακούρος, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Φως Ιλαρόν

 2. Κυριακή Εσπέρας - Προκείμενα Εβδομάδος

 3. Δευτέρα Εσπέρας

 4. Τρίτη Εσπέρας

 5. Τετάρτη Εσπέρας

 6. Πέμπτη Εσπέρας

 7. Παρασκευή Εσπέρας

 8. Σαββάτο Εσπέρας

 9. Τις Θεός Μέγας

10. Ανάστα Ο Θεός

11. Ανάστα Ο Θεός - Έτερον Σύντομον

12. Θεοτόκε Παρθένε

13. Θεοτόκε Παρθένε - Έτερον Σύντομον

14. Πλούσιοι Επτώχευσαν - Ήχος Βαρύς

15. Πλούσιοι Επτώχευσαν - Ήχος πλ. Α΄

16. Χριστός Ανέστη

17. Θεός Κύριος - Ακολ. Μικρού Αγιασμού

18. Η Το Χαίρε

19. Νυν Επέστη Ο Καιρός

20. Νάμασιν Επομβρίσας

21. Παρθένος Έτεκες - Παναγία Θεοτόκε - Τρισάγιον

22. Απόστολος

23. Ευαγγέλιον

24. Σώσον Κύριε

25. Των Σων Δωρεών

26. Πηγήν Ιαμάτων

27. Νεύσον Παρακλήσεσι

28. Άξιον Εστί - Ακολ. Του Γάμου

29. Του Σταυρού Σου Τον Τύπον

30. Κωνσταντίνος Σήμερον

31. Χριστός Ανέστη

32. Δόξα Σοι Κύριε

33. Κύριε Ο Θεός

34. Απόστολος

35. Ευαγγέλιον

36. Ποτήριον Σωτηρίου

37. Ησαΐα Χόρευε

38. Άγιοι Μάρτυρες - Δόξα Σοι Χριστέ

39. Δόξα Σοι Κύριε Δόξα Σοι - Ακολ. Βαπτίσματος

40. Αλληλούια

41. Μακάριοι Ων Αφέθησαν

42. Χιτώνα Μοι Παράσχου

43. Σταυρόν Χαράξας

44. Ράβδος Εις Τύπον

45. Εισακήκοα Κύριε

46. Ω Τρισμακάριστον Ξύλον

47. Νοτίου Θυρός

48. Εκνοών Πρόσταγμα

49. Ευλογείτε Παίδες

50. Μυστικώς Ει

51. Όσοι Εις Χριστόν

52. Απόστολος

53. Ευαγγέλιον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα